สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2018

South China University of Technology

 

Highlight

 1. ในปี 2014 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลำดับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับจาก 50 อันดับแรกด้านวิศวกรรมและ 200 อันดับแรกด้านเคมี
 2. SCUT ได้รับสมญานามว่า “ต้นกำเนิดของวิศวกร” และ “สถานที่เกิดของผู้ประกอบการ”
 3. SCUT ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ กว่า 100 แห่งทั่วโลก อาทิ Lancaster University UK, University of Idaho US และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

คณะยอดนิยม  SCUT

 1. Computer Science and Technology (หลักสูตร International)
 2. International Economics and Trade (หลักสูตร International)
 3. Environmental/Civil Engineering (หลักสูตร Bilingual)
 4. Electrical and Computer Engineering (หลักสูตร Bilingual)
 5. Bachelor of Arts in Chinese as a foreign language (หลักสูตรภาษาจีน)

 

SCUT Scholarship

Entry Scholarship

SCUT international scholarship for excellence: ทุน 10,000 หยวน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน, ทุน 20,000 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย/ปี

ค่าใช้จ่ายหลังจากได้ทุนการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ป.ตรี 26,000 หยวน

ป.โท 32,000-44,500 หยวน

ป.ตรี 16,000 หยวน

ป.โท 12,000-24,500

หลักสูตรภาษาจีน

ป.ตรี 18,200-25,000 หยวน

ป.โท 23,000-28,000 หยวน

ป.ตรี 8,200-15,000 หยวน

ป.โท 3,000-8,000 หยวน

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ/ ใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT (ป.ตรี – 72 ป.โท – 90) หรือ IELTS (ป.ตรี – 5.5

ป.โท – 6.0)

 1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 3. ค่าสมัคร 750 บาท

 

การสอบข้อเขียน

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาจีน  วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00  ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

 

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10-11 มีนาคม เวลา 9:00 – 12:00 และ 14:00 - 17:00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ประกาศผล ภายในเดือนมีนาคม 2561 หน้าเว็ปไซต์ของ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang Gongshang University

 Highlight

 1. China’s TOP 8 & Zhejiang’s TOP 1 University for Finance and Economics
 2. ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1911 เป็น มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในด้านหลักสูตรธุรกิจของจีนสมัยใหม่
 3. ตั้งอยู่ในเมืองหัวโจว ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G 20 summit ครั้งที่ 11 ห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียง 1 ชั่วโมง
 4. ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ใน Grade A โดยกระทรวงศึกษาธิการจีน
 5. มีคณะที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ กว่า 36 สาขา
 6. มีนักเรียนต่างชาติ กว่า 1600 คน ซึ่งมาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

 

ZJSU – คณะที่เป็นที่นิยม

 1. International Business
 2. International Hotel Management
 3. Accounting
 4. Finance (International Finance)
 5. E-commerce (Cross-border E- commerce)
 6. Logistics Management
 7. Business English (Market Expansion in china)
 8. Chinese language and Literature (Business)

 

ZJSU Scholarship
Entry Scholarship

 1. ทุนเต็มจำนวน+ค่าขนม
 2. ทุนเต็มจำนวน
 3. ทุน 70%
 4. ทุน 40%

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ปริญญาตรี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 18,000-24,000 หยวนต่อปี

หลักสูตรภาษาจีน  18,000 หยวนต่อปี

ปริญญาโท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 25,000-30,000 หยวนต่อปี

หลักสูตรภาษาจีน  25,000 หยวนต่อปี

 

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ/ ใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT (ป.ตรี – 72 ป.โท – 90) หรือ IELTS (ป.ตรี – 5.5

ป.โท – 6.0)

 1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 3. ค่าสมัคร 750 บาท

 

การสอบข้อเขียน

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาจีน  วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00  ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

 

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10-11 มีนาคม เวลา 9:00 – 12:00 และ 14:00 - 17:00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ประกาศผล ภายในเดือนมีนาคม 2561 หน้าเว็ปไซต์ของ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

Xi’an Jiaotong Liverpool University

 

 •                   

 

 • เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ได้รับประกาศนียบัตรจาก Xi’an jiaotong University กระทรวงศึกษาธิการจีนและการยอมรับทั่วโลกจาก Liverpool University ประเทศอังกฤษ
 • มีหลักสูตร2+2 สามารถเรียนที่จีน 2 ปี และเรียนที่อังกฤษ 2 ปี
 • ได้การรับรองหลักสูตรและได้รับรางวัลในหลายสาขาวิชา อาทิ RIBA AWARD ในหลักสูตร Architecture, IET, ICE ,IHT ในหลักสูตร Engineering และ AACSB AWARD ในหลักสูตร Business
 • มีEnglish Language Support ช่วยสนับสนุนในด้านการเรียน ด้านวิชาการ การสื่อสาร ให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้
 • Career Service ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ เพื่อสมัครเข้าทำงานกับ บริษัทชั้นนำทั่วโลก HSBC, Standard Chartered Bank, Siemens, KPMG, Schneider Electric and Industrial and Commercial Bank of China.

 

XJTLU คณะที่เป็นที่นิยม

 1. Architecture
 2. Biological Science
 3. Chemistry
 4. China Studies
 5. Civil Engineering
 6. Computer Science and Software Engineering
 7. English
 8. Environmental Science
 9. Industrial Design
 10. Electrical and Electronic Engineering
 11. International Business
 12. International Relations
 13. Mathematical Sciences
 14. Public Health
 15. Film and TV Arts
 16. Urban Planning and Design

 

XJTLU Scholarship

 1. Entry Scholarship : ให้ทุนสูงสุด 50% ของค่าเรียน (เฉพาะปีแรกสำหรับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรสำหรับปริญญาโท)
 2. Progression scholarship: อันดับ 1 - 10,000 หยวน อันดับ 2 – 5,000 หยวน

 

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรปริญญาตรี 88,000 หยวน ต่อปี

หลักสูตรปริญญาโท 90,000-160,000 หยวน ต่อปี

 

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ/ ใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT (ป.ตรี – 72 ป.โท – 90) หรือ IELTS (ป.ตรี – 5.5 ป.โท – 6.0)
 5. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 7. Portfolio แสดงผลงาน (หากมี จะทำให้ได้รับการพิจารณาทุนจำนวนสูงขึ้น)
 8. ค่าสมัคร 750 บาท

 

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 มกราคม เวลา 9:00 – 12:00 และ 14:00 - 17:00

 

 

 

 

Kunming Medical University

 

 

 •  

 

 • มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาขาแพทยศาสตร์ของมณฑลยูนนาน
 • มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทยมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลในเครือที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นโรงพยาบาลชั้นนำติดอันดับ TOP 100 ของประเทศจีน

 

KMU คณะที่เป็นที่นิยม
School of Clinical Medicine (MBBS)

ทุนการศึกษาของ Kunming Medical University
1. ทุนการศึกษา 8000 หยวน จำนวน 1 คน
2. ทุนการศึกษา 5000 หยวน จำนวน 2 คน
3. ทุนการศึกษา 3000 หยวน จำนวน 5 คน

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร 35000 หยวนต่อปี ระยะเวลาเรียน 6 ปีการศึกษา

 

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางมหาวิทยาลัยและใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือจดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ B ขึ้นไป
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 , TOEFL iBT 72 ขึ้นไป (หากมีจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม)
 5. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 6. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 8. ผลตรวจสุขภาพ

 

กำหนดการยื่นเอกสาร ยื่นก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม 2561

ประกาศผล มิถุนายน 2561

South China University of Technology

 

Highlight

 1. ในปี 2014 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลำดับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับจาก 50 อันดับแรกด้านวิศวกรรมและ 200 อันดับแรกด้านเคมี
 2. SCUT ได้รับสมญานามว่า “ต้นกำเนิดของวิศวกร” และ “สถานที่เกิดของผู้ประกอบการ”
 3. SCUT ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ กว่า 100 แห่งทั่วโลก อาทิ Lancaster University UK, University of Idaho US และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

คณะยอดนิยม  SCUT

 1. Computer Science and Technology (หลักสูตร International)
 2. International Economics and Trade (หลักสูตร International)
 3. Environmental/Civil Engineering (หลักสูตร Bilingual)
 4. Electrical and Computer Engineering (หลักสูตร Bilingual)
 5. Bachelor of Arts in Chinese as a foreign language (หลักสูตรภาษาจีน)

 

SCUT Scholarship

Entry Scholarship

SCUT international scholarship for excellence: ทุน 10,000 หยวน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน, ทุน 20,000 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย/ปี

ค่าใช้จ่ายหลังจากได้ทุนการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ป.ตรี 26,000 หยวน

ป.โท 32,000-44,500 หยวน

ป.ตรี 16,000 หยวน

ป.โท 12,000-24,500

หลักสูตรภาษาจีน

ป.ตรี 18,200-25,000 หยวน

ป.โท 23,000-28,000 หยวน

ป.ตรี 8,200-15,000 หยวน

ป.โท 3,000-8,000 หยวน

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ/ ใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT (ป.ตรี – 72 ป.โท – 90) หรือ IELTS (ป.ตรี – 5.5

ป.โท – 6.0)

 1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 3. ค่าสมัคร 750 บาท

 

การสอบข้อเขียน

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาจีน  วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00  ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

 

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10-11 มีนาคม เวลา 9:00 – 12:00 และ 14:00 - 17:00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ประกาศผล ภายในเดือนมีนาคม 2561 หน้าเว็ปไซต์ของ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang Gongshang University

 Highlight

 1. China’s TOP 8 & Zhejiang’s TOP 1 University for Finance and Economics
 2. ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1911 เป็น มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในด้านหลักสูตรธุรกิจของจีนสมัยใหม่
 3. ตั้งอยู่ในเมืองหัวโจว ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G 20 summit ครั้งที่ 11 ห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียง 1 ชั่วโมง
 4. ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ใน Grade A โดยกระทรวงศึกษาธิการจีน
 5. มีคณะที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ กว่า 36 สาขา
 6. มีนักเรียนต่างชาติ กว่า 1600 คน ซึ่งมาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

 

ZJSU – คณะที่เป็นที่นิยม

 1. International Business
 2. International Hotel Management
 3. Accounting
 4. Finance (International Finance)
 5. E-commerce (Cross-border E- commerce)
 6. Logistics Management
 7. Business English (Market Expansion in china)
 8. Chinese language and Literature (Business)

 

ZJSU Scholarship
Entry Scholarship

 1. ทุนเต็มจำนวน+ค่าขนม
 2. ทุนเต็มจำนวน
 3. ทุน 70%
 4. ทุน 40%

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ปริญญาตรี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 18,000-24,000 หยวนต่อปี

หลักสูตรภาษาจีน  18,000 หยวนต่อปี

ปริญญาโท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 25,000-30,000 หยวนต่อปี

หลักสูตรภาษาจีน  25,000 หยวนต่อปี

 

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ/ ใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT (ป.ตรี – 72 ป.โท – 90) หรือ IELTS (ป.ตรี – 5.5

ป.โท – 6.0)

 1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 3. ค่าสมัคร 750 บาท

 

การสอบข้อเขียน

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

สอบข้อสอบหลักสูตรภาษาจีน  วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00  ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

 

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 10-11 มีนาคม เวลา 9:00 – 12:00 และ 14:00 - 17:00 ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ประกาศผล ภายในเดือนมีนาคม 2561 หน้าเว็ปไซต์ของ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ NT Education

Xi’an Jiaotong Liverpool University

 

 •                   

 

 • เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ได้รับประกาศนียบัตรจาก Xi’an jiaotong University กระทรวงศึกษาธิการจีนและการยอมรับทั่วโลกจาก Liverpool University ประเทศอังกฤษ
 • มีหลักสูตร2+2 สามารถเรียนที่จีน 2 ปี และเรียนที่อังกฤษ 2 ปี
 • ได้การรับรองหลักสูตรและได้รับรางวัลในหลายสาขาวิชา อาทิ RIBA AWARD ในหลักสูตร Architecture, IET, ICE ,IHT ในหลักสูตร Engineering และ AACSB AWARD ในหลักสูตร Business
 • มีEnglish Language Support ช่วยสนับสนุนในด้านการเรียน ด้านวิชาการ การสื่อสาร ให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้
 • Career Service ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ เพื่อสมัครเข้าทำงานกับ บริษัทชั้นนำทั่วโลก HSBC, Standard Chartered Bank, Siemens, KPMG, Schneider Electric and Industrial and Commercial Bank of China.

 

XJTLU คณะที่เป็นที่นิยม

 1. Architecture
 2. Biological Science
 3. Chemistry
 4. China Studies
 5. Civil Engineering
 6. Computer Science and Software Engineering
 7. English
 8. Environmental Science
 9. Industrial Design
 10. Electrical and Electronic Engineering
 11. International Business
 12. International Relations
 13. Mathematical Sciences
 14. Public Health
 15. Film and TV Arts
 16. Urban Planning and Design

 

XJTLU Scholarship

 1. Entry Scholarship : ให้ทุนสูงสุด 50% ของค่าเรียน (เฉพาะปีแรกสำหรับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรสำหรับปริญญาโท)
 2. Progression scholarship: อันดับ 1 - 10,000 หยวน อันดับ 2 – 5,000 หยวน

 

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรปริญญาตรี 88,000 หยวน ต่อปี

หลักสูตรปริญญาโท 90,000-160,000 หยวน ต่อปี

 

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ/ ใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IBT (ป.ตรี – 72 ป.โท – 90) หรือ IELTS (ป.ตรี – 5.5 ป.โท – 6.0)
 5. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 6. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 7. Portfolio แสดงผลงาน (หากมี จะทำให้ได้รับการพิจารณาทุนจำนวนสูงขึ้น)
 8. ค่าสมัคร 750 บาท

 

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 มกราคม เวลา 9:00 – 12:00 และ 14:00 - 17:00

 

 

 

 

Kunming Medical University

 

 

 •  

 

 • มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาขาแพทยศาสตร์ของมณฑลยูนนาน
 • มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทยมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลในเครือที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นโรงพยาบาลชั้นนำติดอันดับ TOP 100 ของประเทศจีน

 

KMU คณะที่เป็นที่นิยม
School of Clinical Medicine (MBBS)

ทุนการศึกษาของ Kunming Medical University
1. ทุนการศึกษา 8000 หยวน จำนวน 1 คน
2. ทุนการศึกษา 5000 หยวน จำนวน 2 คน
3. ทุนการศึกษา 3000 หยวน จำนวน 5 คน

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร 35000 หยวนต่อปี ระยะเวลาเรียน 6 ปีการศึกษา

 

เอกสารในการสมัครสอบทุน

 1. กรอกใบสมัครของทางมหาวิทยาลัยและใบสมัครของทางศูนย์
 2. ใบจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือจดหมายรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ใบแสดงผลการเรียนห้าภาคการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ B ขึ้นไป
 4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 , TOEFL iBT 72 ขึ้นไป (หากมีจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม)
 5. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 6. สำเนาหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 8. ผลตรวจสุขภาพ

 

กำหนดการยื่นเอกสาร ยื่นก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม 2561

ประกาศผล มิถุนายน 2561

 

Contact Us