สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

เลือกหลักสูตรการศึกษา

 

หลักสูตรปริญญาตรี - โท ประเทศจีน

เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันทั่วโลก ประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี และด้านหลักสูตรการศึกษา ทำให้ชาวต่างชาติทั่วโลกมีความสนใจไปเรียนต่อประเทศจีนกันมากขึ้นในทุกระดับสาขาวิชาเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยม เรียนภาษาจีนระยะสั้น/ยาว โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนต่อระดับปริญญาตรีและโท หรือแม้กระทั่งปริญญาเอกที่ประเทศจีน เพื่อให้ได้ความรู้และได้ทักษะภาษาจีนกลับมาเพิ่มโอกาสในการทำงานกันมากขึ้น ทำให้ปัจจุบัน จากสถิติประเทศจีนเป็นประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติไปเรียนสูงสุดอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2012 มีนักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนต่อจีนกว่า 300 ล้านคน (อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการจีน) กระจายตามหัวเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา ฯลฯ โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริกา รัสเซีย และประเทศทางยุโรปที่ติดกับประเทศจีน รวมทั้งประเทศไทยซึ่งจำนวนนักเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี

                 จากข้างต้น รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อระดับปริญญาในประเทศจีน เป็นอย่างมาก ประเทศจีนเริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  ปัจจุบันนี้ ประเทศจีนมีระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยการเรียนต่อที่จีนมหาลัยส่วนใหญ่ในจีนมีการเปิดสอนหลักสูตรเป็นภาคอินเตอร์หรือภาคภาษาอังกฤษ รองรับนักศึกษาทั่วโลก โดยหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมากในการเรียนต่อที่จีน ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese and literature)  เอกการสอนภาษาจีน(Teaching Chinese to speaker and other Languages: MTCSOL) บริหารธุรกิจ (Business Administration) การค้าระหว่างประเทศ (International trade and business) ฯลฯ โดยส่วนใหญ่นิยมเรียนในเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา ซึ่งจะมีหลักสูตรอินเตอร์เปิดสอนค่อนข้างเยอะ และด้านความเป็นอยู่มีความสะดวกสบาย แต่ปัจจุบันหลายมหาลัยในประเทศจีนมีการทำความร่วมมือกับมหาลัยในต่างประเทศมากขึ้นทั้งทางอเมริกา อังกฤษ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรสองภาษา ทำให้ชาวต่างชาติมาเรียนมากขึ้นและหากเรียนจบสามารถได้ 2 ปริญญาจากทั้งสองมหาลัยชื่อดัง ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเช่นกัน นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนเองก็สนับสนุนการมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กต่างชาติชิงทุนการศึกษากันมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดีในการไปเรียนต่อที่จีนกันค่ะ

                โดยการเรียนต่อปริญญาที่จีนกับทาง NT Education นั้น มีหลักสูตรยอดนิยมเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

 1. ปริญญาตรี (Bachelor Degree) ระยะเวลาเรียน 4 ปีเช่นเดียวกับในไทย
 • ภาคภาษาจีน สำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง และต้องการให้ได้ปริญญาที่เน้นด้านภาษาจีนโดยตรง โดยบางคณะวิชาน้องต้องมีผลทดสอบระดับภาษาจีน HSK ในการยื่นสมัครด้วย คณะที่นิยมได้แก่ คณะภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese Program) ,คณะภาษาจีน , การค้าระหว่างประเทศ (International trade) บัญชี (Accounting) การตลาด (Marketing) บริหารธุรกิจ (Business administration) เศรษฐศาสตร์ (Economics) การเงิน (Finance) etc.
 • ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน คณะยอดนิยมได้แก่ แพทยศาสตร์อินเตอร์ (MBBS) ,บริหารธุรกิจ (BBA) เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ (International Business) วิศวะ (Engineering) บัญชี (Accounting) การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (Tourism Management) etc.
 1. ปริญญาโท (Master Degree) ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี แล้วแต่หลักสูตรที่ไปศึกษาต่อจีน
 • ภาคภาษาจีน

                สำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานภาษาจีน และต้องการให้ได้ภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น น้องต้องมีผลทดสอบระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไปในการสมัคร (ขึ้นกับสาขาวิชา) คณะที่นิยมได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese and literature)  เอกการสอนภาษาจีน(Teaching Chinese to speaker and other Languages: MTCSOL) บริหารธุรกิจ (Business Administration) เป็นต้น

หมายเหตุ : หากน้องๆไม่มีผลทดสอบภาษาจีน สามารถเลือกลงหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาจีนก่อนเข้ามหาลัย เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อนเรียนต่อระดับปริญญาได้

 • ภาคภาษาอังกฤษ

                สำหรับน้องๆที่ไม่มีทักษะภาษาจีนมากนัก แต่ต้องการให้ได้ภาษาจีนเพิ่มเติมด้วย โดยในหลักสูตรจะมีวิชาเลือกภาษาจีน เพื่อให้น้องได้ภาษาจีนในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่น้องๆที่จบปริญญาตรีในไทยซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอจะเลือกเรียน คณะยอดนิยมได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) เศรษฐศาสตร์ (Economics) การค้าระหว่างประเทศ (International Business) วิศวะ (Engineering)  การเงิน (Finance) การจัดการโลจิสติกส์ (Logistic Management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (Tourism Management) etc

 1. ปริญญาเอก (Doctoral Degree) ระยะเวลาเรียน3-4 ปี ขึ้นกับผู้เรียนและหลักสูตรที่ไปศึกษาต่อจีน

                 โดยทางศูนย์ NT Education เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อการไปเรียนปริญญาที่ประเทศจีนโดยเฉพาะ โดยในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาตามที่กล่าวไปเบื้องต้น มีหลายมหาลัยในหลายๆเมืองในประเทศจีนเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ น้องๆที่สนใจสามารถขอคำปรึกษาและข้อมูลรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะ

 

ขั้นตอนในการสมัคร

                                                       

ยื่นเรื่องสมัคร                    เตรียมเอกสาร          รอใบตอบรับจากทางศูนย์     ชำระเงินงวดสุดท้าย          เตรียมตัวเดินทางไปเรียน เช่น

                                                                                                                                   ทำวีซ่า จองตั่วเครื่องบิน จองที่พัก ฯลฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร NT ได้ที่นี่ >>>

 

NT Services

 • ให้คำแนะนำการไปเรียนที่ประเทศจีน ในทุกระดับหลักสูตร ทุกสาขา
 • สมัครและติดตามผลกับทามงมหาวิทยาลัย
 • บริการจองที่พักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ยื่นวีซ่าตามประเภทที่จะไปศึกษาต่อ (หากต้องการ)
 • จองตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการ)
 • แนะนำเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • คู่มือก่อนการเดินทาง
 • สต๊าฟที่ประเทศจีนอำนวยความสะดวก (หากต้องการ)

​    หมายเหตุ : 

 • นักเรียนระยะยาว ต้องไปตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย ประมาน 400-600 หยวน
 • นักเรียนระยะยาวทุกคน จำเป็นต้องไปเปลี่ยนวีซ่านักเรียน X1 ที่มหาลัยอีกทีตามระเบียบของประเทศจีน เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ 

Contact Us