สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

เรียนต่อมัธยมที่จีน (high school)

โรงเรียนมัธยมที่ประเทศจีน

       การเรียนต่อระดับมัธยมที่ประเทศจีน เริ่มเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในไทยปัจจุบันกันมากขึ้น เนื่องจากนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน  ถึงแม้ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ก็สามารถเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศจีนได้  โดยระบบการศึกษาระดับมัธยมในประเทศจีน มีดังนี้ 

  1. หลักสูตรจีน คือการเรียนการสอนจะเป็นภาษาจีน เรียนกับนักเรียนต่างชาติ แต่การเรียนการสอนทุกวิชาเป็นภาษาจีน

  2. หลักสูตรสองภาษา Bilingual  มีการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

  3. หลักสูตรอินเตอร์ การเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา

ทาง NTEDUCATION เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมในประเทศจีนหลากหลายแห่ง ซึ่งแต่ละที่จะมีระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรแตกต่างกันทั้งสามระบบ 

Guangzhou Huamei International school

        

จุดเด่น

** โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง

** ในแผนกภาษาต่างประเทศของโรงเรียน มีการทำความร่วมมือกับคณะภาษาของ Jinan universiy มอชื่ดังในเมืองกวางเจา

**อาจารย์ในโรงเรียนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือโททั้งในจีนหรือต่างประเทศ หลายคนได้รับรางวัล

   ด้านการสอนทั่วประเทศ เผยแพร่บทความในวารสารการศึกษา ฯลฯ

**ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษและอื่น ๆ

** Guangdong Accredited Training Institute of the Cambridge Children English Learning System

ประวัติโดยย่อ

        โรงเรียนนานาชาติ Guangzhou Huamei ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2536 โดยกลุ่มนักวิชาการชาวจีนที่กลับมาจากศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยบูรณาการปรัชญาการศึกษาตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน จนปัจจุบันได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลจีนจนถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมเกรด 12 โดยแบ่งเป็น 4 แผนกใหญ่ๆ ได้แก่ ระดับอนุบาล ,ระดับประถม(Grade1-6),ระดับมัธยม(Grade7-12) และ Huamei-Bond International College (Double degree Chinese and canada) ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 4500 คนจากทั่วโลก เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถานที่ตั้ง

         Huamei ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองอันเขียวขจีของเมืองกวางโจว (เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง) แคมปัสครอบคลุมพื้นที่กว่า 18 เฮกเตอร์  Huamei เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นประสบการณ์และโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักเรียนต่างชาติ Huamei มั่นใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่โดดเด่นและมีประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นและการพัฒนาในด้านอื่น ๆ

ค่าเรียน เกรด 1-6 : 33,000 หยวนต่อเทอม

ค่าเรียน เกรด 7-12: 37,000 หยวนต่อเทอม

หมายเหตุ : ค่าที่พักและค่ากิจกรรมต่างๆ รวมอยู่กับค่าเรียนแล้ว

           

....................................................................................................................................................................................................................

Shanghai  gold  apple bilingual  school

     

จุดเด่น

**เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ด้านการจัดค่ายฤดูร้อน summer camp
**นักเรียนจำนวนมากจบการศึกษาแล้วเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในจีนได้ อาทิ Qinghua University, 
    Tongji University China East Normal University, Jiao Tong University ฯลฯ
** นักเรียนต่อห้องมีขนาดเล็ก จึงมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
** หลักสูตรเน้นการสอนเภาษาจีนเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาในประเทศจีนโดยเฉพาะ 
** สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในโรงเรียนครบครับ เช่น ห้องสมุด ลานกีฬา กิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกัน

ประวัติโดยย่อ

      โรงเรียนมัธยม Shanghai Gold Apple Bilingual School ก่อตั้งขึ้นเมื่อในปี ค.ศ. 2000 เป็นโรงเรียนประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีความสวยงาม มีพื้นที่ 113,000 ตารางเมตร ซึ่งล้วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม มีนักเรียนมากกว่า 2,700 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 280 คน ซึ่งมาจาก 15 ประเทศ มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมากกว่า 200 ท่าน ที่มาจากหลายหลากหลายประเทศ และโรงเรียนฯ ยังเป็นโรงเรียนประจำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ 

ค่าเรียน : 40,000 หยวนต่อเทอม

ค่าที่พัก 11,000 หยวนต่อเทอม

ค่ากิจกรรม 6,850 หยวนต่อเทอม

  

                

...................................................................................................................................................................................................................

shanghai  Jincai  International School

                  (上海市进才中学国际部)

 

      

จุดเด่น

**ตั้งอยู่ในพื้นที่ใหม่ของเซี่ยงไฮ้ Pudong Central ทั้งมหาวิทยาลัยหลักและแผนกต่างประเทศล้อมรอบไปด้วยอาคารที่ออกแบบอย่างหรูหรา

** โรงเรียนมัธยมปลาย Jincai ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของ IBO และกลายเป็นหนึ่งใน IB World Schools ในเดือนก. พ.

**ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมีระดับการศึกษาที่มั่นคง อัตราการประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนในวิทยาลัย /

    มหาวิทยาลัยในประเทศจีนรวมถึงแผนกระหว่างประเทศอยู่ที่เกือบ 99 เปอร์เซ็นต์

ประวัติโดยย่อ

          โรงเรียนมัธยม Shanghai Jincai International School(JCID)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1996 และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และเป็นหนึ่งในโรงเรียนแรกๆที่ได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมสาธิตตัวอย่าง ด้วยโรงเรียนมีลักษณะโดดเด่นทางด้านการสอนที่มีมาตรฐานสูง และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศทั่วโลก  ในเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 องค์การการศึกษาระหว่างประเทศ หรือ International Baccalaureate Organization (IBO) ได้อนุมัติให้โรงเรียนผ่านการรับรองเป็นสมาชิกหนึ่งใน International Baccalaureate Organization (IB world school) จากมาตรฐานระดับสูงของโรงเรียนยังทำให้ นักเรียนมีอัตราได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Pudong ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน เป็นนักเรียนจีน 1,700 คน และเป็นนักเรียนนานาชาติ ซึ่งมาจาก 30 ประเทศทั่วโลกจำนวน 300 คน  ทางโรงเรียนมีแผนการเรียนที่หลากหลาย ได้แก่  Diploma program, ESL&CSL (English as a Second Language & Chinese as a Second Language) programs , IBDP project (International Baccalaureate Diploma Program) and the IBPYP (International Baccalaureate Organization Primary Years Program) project 

ค่าเรียน 1-5 : 34,000 หยวนต่อเทอม

ค่าเรียน 6-12: 38,000 หยวนต่อเทอม

ค่าที่พัก 8,000 หยวนต่อเทอม

ค่ากิจกรรม 1,600-2400 หยวนต่อเทอม

          

ดูรูปน้องๆที่เข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.nteducation.net/nt-gallery

สอบถามเพิ่มเติม 088-238-5562,02-678-2071-2  Line ID : @nteducation 

 

 

 

Contact Us