สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

เลือกหลักสูตรการศึกษา

คลิกที่หลักสูตรเพื่อดูรายชื่อมหาวิทยาลัย

BBA

Shanghai

DONGHUA UNIVERSITY (东华大学)
Shanghai International Studies University 上海外国语大学
Shanghai University of Finance and Economics (上海财经大学)

Tourism Management

Contact Us