สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

NT Education สัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์อินเตอร์ FUDAN เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเ ทศจีน

 
00:00

สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาแพทย์อินเตอร์ FUDAN UNIVERSITY เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

Question : มุมมองก่อนและหลังไปเรียนต่อ/ การเรียนการสอนคณะแพทย์ /อาจารย์ผู้สอน/ ความเป็นอยู่ /การปรับตัว/คำแนะนำให้กับรุ่นน้อง

สอบถามเพิ่มเติม : 02-678-2071-2,088-238-5562 LINE ID: nteducation

Contact Us