สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

เลือกหลักสูตรการศึกษา

Engineering

Beijing

Beihang university 北京航空航天大学

Harbin

Harbin institute of technology 哈尔滨工业大学

Guangzhou

South China University of Technology

International Tourism Management

Contact Us