สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

ควรสมัครเมื่อไหร่

ช่วงระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารให้พร้อมและยื่นเอกสารให้ทางศูนย์พิจารณาเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ผู้สมัครได้เกรด หรือ Transcript ครบ 5 ภาคการศึกษา  

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ วันที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง