สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

ความเป็นมาของหลักสูตร แพทย์อินเตอร์จีน (MBBS)

MBBS คือ

          ชื่อตัวย่อว่า “M.B.B.S.”  หรือ  Bachelor of Medicine , Bachelor of Surgery มาจากคำภาษาลาตินว่า Medicinae Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae  มีตัวย่อที่ใช้กันหลายแบบ เช่น “MBS”, MB BChir, BM BCh, MB BCh, MB ChB, MBBS, BM, BMed, M.B.B.S. เป็นต้น ซึ่งเทียบเท่ากับ MD : Doctor of Medicine  ของสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเรียน 5+1 ปีการศึกษา (Including one year internship)

ความจริงของหลักสูตร MBBS

         ประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการศึกษาในเอเชีย  ในหลักสูตรเรียนแพทย์อินเตอร์ที่จีน MBBS ทุกปีมีนักศึกษาต่างชาติมาถึงประเทศจีนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์ กว่า10,000 คน ในการศึกษาหลักสูตร MBBS ในประเทศจีนได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นตั้งแต่ปี 2004 โรงเรียนแพทย์ที่มีหลักสูตร MBBS เป็นที่ยอมรับจากแพทยสภาของประเทศจีนและได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ใน "รายชื่อของโรงเรียนแพทย์โลก" และได้รับปริญญาทางการแพทย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

         หลักสูตร MBBS ในประเทศจีนตอนนี้มี 49 มหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ดีที่สุดและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจีน ให้สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการแพทย์ ในระดับปริญญาตรีภาษาอังกฤษในประเทศจีนและยังสามารถให้การศึกษาระดับปริญญาโทในการแพทย์พื้นฐานและการแพทย์คลินิก และโรงพยาบาลในเครือจะต้องมีระดับ A ขึ้นไป

         โดยทั่วไปหลักสูตร MBBS จะเป็นหลักสูตรหกปี หลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จะต้องเรียนรู้การปฏิบัติโดยจะมีการการฝึกงานระยะยาวรายปีสำหรับการปฏิบัติ และนักเรียนยังมีทางเลือกที่จะฝึกงานในประเทศจีนหรือบ้านเกิดของตน ในมหาวิทยาลัยนั้นๆอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างสำหรับการสมัครเพื่อตอบสนองเช่นคะแนนสูงในเรื่องของชีววิทยาเคมีและคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แม้ว่าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติยังจะต้องเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับผู้ป่วยในชั้นคลินิก โรงเรียนแพทย์บางแห่งมีข้อกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติผ่านการทดสอบ HSK (ความสามารถทางภาษาจีน) ก่อนจบการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้

         โดยส่วนมากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่มีการสอนในหลักสูตรเรียนแพทย์จีน MBBS  จะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และมีสิทธิ์สอบ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากทั่วโลกได้ อาทิเช่น การแพทย์สภาปากีสถาน (PMDC), การแพทย์สภาอินเดีย (MCI), ซาอุดิคณะกรรมการพิเศษเพื่อสุขภาพ (SCHS) ในสหราชอาณาจักร(PLAB) และใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (USMLE) ฯลฯ