สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบใบอนุญาตทางการแพทย์

  enlightened Thailand

1. The Medical Council of Thailand (TMC)

: http://www.tmc.or.th/news06_1.php
: http://www.facebook.com/tmcfamily

enlightened China

1. Chinese Medical Association (CMA)
    : http://www.cma.org.cn/ensite/
2. National Medical Examination of China (NMEC)
    : http://www.nmec.org.cn/English/english.html

enlightened India

1. Medical Council of India (MCI)
    : http://www.mciindia.org/
2. Foreign Medical Graduates Examination (FMGE)
3. Screening Test by National Board of Examinations (NBE)
    : http://www.natboard.edu.in/
4. Biggest Medical Examination Forum (RxPG)
    : http://www.rxpgonline.com/forums.html

enlightened Pakistan

1. Pakistan Medical and Dental Council (PMDC)
: http://dev.plexushosting.com/pmdc/
2. About National Examination Board (NEB)
: http://www.pacme.pk/pmdc-neb-exam.html
3. Complete Guide to Pakistan Medical and Dental Council (PMDC)
: http://pmdc-neb.blogspot.com/

enlightened South Africa

1. Health Professions Council of South Africa (HPCSA)
: http://www.hpcsa.co.za/
2. Medical & Dental Professions Board
: http://www.hpcsa.co.za/board_meddent.php
3. Register in the Category Public Service (General Practitioner)
: http://www.hpcsa.co.za/downloads/medical_dental/registration_public_service_gp.pdf

enlightened Saudi Arab

1. Saudi Commission for Health Specialties (SCHS)
: http://english.scfhs.org.sa/
2. Register Saudi Commission for Health Specialties Testing On Prometric
: http://www.prometric.com/SCHS/default.html

enlightened United Kingdom

1. General Medical Council
: http://www.gmc-uk.org/
2. Professional and Linguistic Assessments Board (PLAB)
: http://www.gmc-uk.org/doctors/plab.asp
3. UK-Medical Zone
: http://www.aippg.net/forum/forum.php#uk-medical-zone

enlightened United States

1. United States Medical Licensing Examination (USMLE)
: http://www.usmle.org/
2. USMLE Forums
: http://www.usmle-forums.com/

enlightened Australia

1. Australian Medical Council (AMC)
: http://www.amc.org.au/
2. AMC Exams
: http://www.amcexams.com/
3. Australian Medical Council (AMC) EXAM Forum
: http://www.aippg.net/forum/f33/