สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

International School of capital medical university

ชื่อ Capital Medical University   (Download)

ชื่อจีน 首都医科大学国际学院

อักษรย่อ ISCCMU

เมือง ปักกิ่ง

คณะที่เป็นที่นิยม MBBS

Capital Medical University (ISCCMU)

 

       เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ของรัฐบาลจีนและมีชื่อเสียงเป็นลําดับต้นๆของประเทศจีน และเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อินเตอร์แห่งเดียวในปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญของปักกิ่ง โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดการสอนวิชาเฉพาะการแพทย์ถึง 10 สาขาวิชา รวมถึงยังให้การสนับสนุนโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนทั้งหมด 14 แห่ง ISCCMU มีนักศึกษาประมาณ 9,000คน มากและเป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 33ประเทศทั่วโลก

       ISCCMU มีการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก การเรียนการสอนของที่นี่เน้นวิธีฝึกภาคปฏิบัติที่ส่งผลให้นักศึกษาได้รู้จักการรับมือกับสถานการณ์จริง อุปกรณ์ ห้องLabที่ทันสมัย หอพักนักศึกษามีความสะดวกสบายเทียบเท่า โรงแรมระดับ 4 ดาว จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ การทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์มากมาย  เช่น การคิดค้นหาวิธีการรักษาโรคซารส์ซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

    ปัจจุบันหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากทั่วโลก ได้แก่ WHO,USMLE etc.และรับรองโดยแพทยสภาไทย(TMC) และ มีโรงพยาบาลในเครือที่มากที่สุดถึง 15 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาการแพทย์  เช่น Beijing Tian Tan hospital ที่มีชื่อเสียงด้าน Neurosurgery (ศัลยกรรม) และเป็นศูนย์ศัลยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ฯลฯซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้จะเป็นที่ฝึกงานและที่เรียนของนักเรียนแพทย์ ทำให้มีโอกาสได้ฝึกงานในโรงพยาบาลชั้นนำของจีน ด้านคณาจารย์ทางการแพทย์ บางส่วนนั้นเป็นอาจารย์มาจากทีมสอนPeking university ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับ 1 ในประเทศจีน หรือเป็นคณาจารย์ที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งมาศึกษาและทำงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน หรือมีการทำวิจัยร่วมกันอีกด้วย

      

  • เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำในประเทศจีน ถูกจัดในระดับ A+
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญในการวิจัยทางการแพทย์ของรัฐบาลจีน
  • เป็นศูนย์กลางของการสอบ USMLE ในประเทศจีน
  • มีโรงพยาบาลในเครือ 15 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาล1 แห่ง ติด 1 ใน 10 โรงพยาบาลระดับโลก, โรงพยาบาล 3 แห่ง ติด 3 ใน 10 โรงพยาบาลในเอเชีย , โรงพยาบาล 5 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศจีน
  • มีนักศึกษากว่า 33 ประเทศทั่วโลก
  • เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อินเตอร์แห่งเดียวในเมืองหลวงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • มีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์อยู่ระดับแนวหน้าของประเทศจีน จบจาก Harvard University และ Johns Hopkins University

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร

Clinic Medicine

ปริญญาที่ได้รับ

ปริญญาตรี

เมือง

ปักกิ่ง

เปิดภาคการศึกษา

กันยายน ของทุกปี

สิ้นสุดการสมัคร

กรกฏาคม ของทุกปี

ระยะเวลาเรียน

6 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

อังกฤษ

ค่าเล่าเรียน

38,000 หยวน/ปี

ค่าสมัคร

 5000 บาท

ค่าครองชีพ

1000-2000 หยวน/เดือน

ดูหลักสูตรทั้งหมดได้  >>  หลักสูตร CCMU คลิ๊ก
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ค่าเรียน RMB 38,000 ต่อปี

2. ค่าสมัคร 5,000 บาท (ไม่มี refund)

3. ค่าดำเนินการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย - รวม 65,000 บาท

(โดยจะชำระเพียงครั้งเดียวให้กับทางศูนย์ฯ)ซึ่งจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

    a. ค่าดำเนินการประสานงานติดต่อมหาลัย

    b. ค่าขอรับใบสมัคร JW202 จากกระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อขอรับทำวีซ่า

    c. ค่าบริการนำคณะนักเรียนไปส่งที่มหาวิทยาลัย และช่วยติดต่อเรื่องห้องพัก

    d. ค่าเรียนภาษาจีน 30 ชม. (สถานที่เรียนจัดที่ศูนย์ฯ โดยอาจารย์คนจีน)

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย - รวมประมาณ 18,650 RMB มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่น

   a. Management Fee                   e. Health insurance for First year

   b. Registrations                        f. Lab Charges

   c. Medical Checkup                  g. Other miscellaneous charges

 

ตารางสรุปค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอาหาร)

ค่าใช้จ่าย

¥  (RMB)

Bath

1. ค่าเรียน

38,000

190,000

2. ค่าสมัคร

 

5,000

3. ค่าดำเนินการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย

 

65,000

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย

18,650

93,250

รวมค่าใช้จ่าย

 

353,250

**คำนวณโดยประมาณ จากอัตรา 1 RMB = 5 บาท แต่การคำนวณจริงจะยึดจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1.        ค่าตรวจสุขภาพ เพื่อทำวีซ่า 2,000 บาท (ชำระกับโรงพยาบาลโดยตรง)

2.        ค่าวีซ่านักเรียน1,500 บาท

3.        ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วนักเรียนระยะเวลา 1ปี) ประมาณ 25,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

 

รายละเอียดหอพัก

ประเภทของห้องพัก

จำนวนคน

ค่าหอ

ขนาด

หมายเหตุ

ห้องประเภท A

3 คน

7200 หยวน/คน/ปี

30 ตรม.

 

2 คน

11000 หยวน/คน/ปี

30 ตรม.

 

ห้องประเภท B

2 คน

9500 หยวน/คน/ปี

25 ตรม.

 

ห้องประเภท C

1 คน

16000 หยวน/คน/ปี

20 ตรม.

 

2 คน

8000 หยวน/คน/ปี

20 ตรม.

 

ห้องประเภท D

2 คน

15500 หยวน/คน/ปี

45 ตรม.

ห้องน้ำ 2 ห้อง

ห้องประเภท E

2 คน

14000 หยวน/คน/ปี

40 ตรม.

ห้องน้ำ 2 ห้อง

ห้องประเภท F

2 คน

16500 หยวน/คน/ปี

50 ตรม.

ห้องน้ำ 2 ห้อง

3 คน

11000 หยวน/คน/ปี

50 ตรม.

ห้องน้ำ 2 ห้อง

ห้องประเภท G

4 คน

10000 หยวน/คน/ปี

60 ตรม.

ห้องน้ำ 2 ห้อง