สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

SUN YAT-SEN UNIVERSITTY

ชื่อ SUN YAT-SEN UNIVERSITY     (Download)

ชื่อจีน 中山大学

อักษรย่อ SYSU

เมือง กวางเจา

คณะที่เป็นที่นิยม MBBS

    

SUN YAT-SEN UNIVERSITY (SYSU)

มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ในเมืองกวางเจา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับเกาะฮ่องกง และเกาะมาเก๊า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1924 โดย ดร. ซุน ยัดเซ็น นายแพทย์และผู้นำปฏิวัติประชาธิปไตยจีนที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี เดิมมีชื่อว่า Guangdong University ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Sun Yat-Sen University มหาวิทยาลัยฯได้รับการจัดลำดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโซนใต้ของประเทศจีน และได้รับการยอมรับ เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน โปรเจค 985 และ 211 ซึ่งเป็นโปรเจคของรัฐบาลจีน เกี่ยวกับ 100 มหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีระบบ แบบแผนและการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21  ประกอบไปด้วย4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตใต้ วิทยาเขตเหนือ วิทยาเขตตะวันออก (ตั้งอยู่ในเขตเมืองมหาวิทยาลัย) และวิทยาเขต จูไห่

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร

MBBS

ปริญญาที่ได้รับ

ปริญญาตรี

เมือง

กวางเจา

เปิดภาคการศึกษา

สิงหาคมของทุกปี

สิ้นสุดการสมัคร

พฤษภาคมของทุกปี

ระยะเวลาเรียน

6 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

อังกฤษ

ค่าเล่าเรียน

48,000 หยวน/ปี

ค่าสมัคร

7,000 บาท

ค่าครองชีพ

1,500-2,500 หยวน/เดือน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1.       ค่าเรียน RMB 48,000 ต่อปี

2.       ค่าสมัคร 7,000 บาท (ไม่มี refund)

3.       ค่าดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย – จำนวน 65,000 บาท (โดยจะชำระให้กับทางศูนย์ฯในปีแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ซึ่งจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

a.       ค่าดำเนินการประสานงานติดต่อมหาวิทยาลัย

b.      ค่าขอรับใบสมัคร JW202 จากกระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อขอรับทำวีซ่า

c.       ค่าบริการนำคณะนักเรียนไปส่งที่มหาวิทยาลัย และช่วยติดต่อเรื่องห้องพัก

d.      ค่าเรียนภาษาจีน 30 ชม. (สถานที่เรียนจัดที่ศูนย์ฯ  โดยอาจารย์ชาวจีน หรืออาจารย์ชาวไทยที่จบหลักสูตรการสอนจากประเทศจีนโดยตรง)

4.       ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย – รวมประมาณ 4000 RMB

โดยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเมื่อเดินทางไปถึงที่มหาวิทยาลัย

a.       ค่าประกัน 800 RMB ต่อปี

b.      ค่าวีซ่า 800 RMB ต่อปี

c.       ค่าขอทำ Resident Permit 800 RMB ต่อปี

                  d.      ค่าหนังสือเรียนประมาณ 800-1000 RMB ต่อปี

e.      ค่าตรวจสุขภาพ 400-600 RMB ต่อปี

ตารางสรุปค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหาร)

ค่าใช้จ่าย

¥ (RMB)

Bath

1.ค่าเรียน

48,000

240,000

2.ค่าสมัคร

 

7,000

3.ค่าดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย

 

65,000

4.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย

4,000

20,000

รวมค่าใช้จ่าย

 

332,000

*คำนวณโดยประมาณ จากอัตรา 1 RMB = 5 บาท แต่การคำนวณจริงจะยึดจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

·         ค่าตรวจสุขภาพ เพื่อทำวีซ่า 2,000 บาท (ชำระกับโรงพยาบาลโดยตรง)

·         ค่าวีซ่านักเรียน 1,500 บาท

·         ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วนักเรียนระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 20,000 บาท ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

รายละเอียดหอพัก

ประเภทของหอพัก

ราคา

ห้องสามคน

5,100 หยวนต่อปี