สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์แผนจีน

เอกสารประกอบการสมัคร TCM

เอกสารประกอบการสมัคร หลักสูตรแพทย์แผนจีน (TCM) มีดังนี้

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. กรณีเรียนภาคภาษาจีน ยื่นผลทดสอบ HSK ระดับ 4 เพื่อประกอบการพิจารณา

6. กรอกใบสมัครของทางศูนย์