สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์แผนจีน

Beijing University of Chinese Medicine (北京中医药大学)

Hi-light

  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1956
  • เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้นับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ “National 211 Priority Project”
  • มหาวิทยาลัย Beijing University of Chinese Medicine ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 300,000 คน ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งชาวจีน และชาวต่างชาติ จาก 87 ประเทศทั่วโลก
  • การเรียนการสอนทุกวิชา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งอาจารย์คนจีน และอาจารย์ชาวต่างชาติ
  • การเรียนการสอนเรียน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นปราศจากความกดดันทางด้านภาษา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขา  Chinese Medicine (including Acupuncture)

หลักสูตรที่เปิดสอน

Chinese Medicine (including Acupuncture)

ระยะเวลาเรียน

5 ปี ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

สิ้นเดือน 15 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. BUCM Application Form

2. Guardian's Letter by a Chinese sponsor, with evidence of the sponsors's identity
3. The latest school certificate and Grade records (original and copies to be produced for inspection)
4. Passport or identity card (original and copies)
5. Recent photographs (2 copies; 2-inch size;full-face portrait)

6. NT Application form

Entrance Examination 
1. Applicant for Preparatory Program are exempted.
2. Undergraduate Applicants are required to sit for a written Entrance Examination and to be interviewed. 
3. Level6 HSK certificate(or above) holders are exempted from the Written Examination. Interview required. 
4. BUCM Preparatory Program students on passing their Program Examination can enroll directly into Undergraduate Program 

ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัคร 800 ¥ , ค่าเล่าเรียน 45,000  ¥/ปี ค่าประกัน 600¥/ปี

ค่าดำเนินการประสานงาน

5,000 บาท

รายละเอียดในการเรียน

I. Program 
The undergraduate program taught in English includes one major of: Chinese Medicine(including the acupuncture). Students passing all examinations will be conferred the degree of bachelor in medicine which is issued by the Education Ministry of China.

Taught and practiced in English, the program will be geared to international standards with varied and colorful course setting. The basic Western medicine courses will be taught together with the Chinese medicine courses.

II. Length of Schooling
5 years including 3 years of the basic courses, 1year of clinical courses and 1 year of clinical practive

III. Characteristics of the Program

  1. All courses will be taught by the senior experts from home and aboard.
  2. Taught in mall classes with occidental atmosphere, the students can study Chinese Medicine easily without language pressure.
  3. Students will be guided by professor and experts in English during clinical practice period in best TCM hospitals of China.

 

ค่าที่พัก

ประเภทห้องพัก

ค่าห้องพัก (ต่อวันต่อห้อง)

West Campus : Single rooms in South Building

70 RMB

West Campus : Sunlit Double-rooms in north building

60 RMB

East campus  :  Area A: For long-term students           

                          Private bath room, internet

100 RMB

East campus  :  Area B: For shot-term students           

Private bath room, internaet,TV, air-condition, telephon,refrigeratory 1 or 2-bed can be chosen

160 RMB

 

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขา  Acupuncture, Moxibustion and Tuina

สาขา Clinical Chinese Medicine

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขา Acupuncture, Moxibustion and Tuina 

สาขา Clinical Chinese Medicine

ระยะเวลาเรียน

5 ปี ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

สิ้นเดือน 15 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. BUCM Application Form

2. Guardian's Letter by a Chinese sponsor, with evidence of the sponsors's identity
3. The latest school certificate and Grade records (original and copies to be produced for inspection)
4. Passport or identity card (original and copies)
5. Recent photographs (2 copies; 2-inch size;full-face portrait)

6. NT Application form

Entrance Examination 
1. Applicant for Preparatory Program are exempted.
2. Undergraduate Applicants are required to sit for a written Entrance Examination and to be interviewed. 
3. Level6 HSK certificate(or above) holders are exempted from the Written Examination. Interview required. 
4. BUCM Preparatory Program students on passing their Program Examination can enroll directly into Undergraduate Program 

ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัคร 800 ¥ , ค่าเล่าเรียน 35,000  ¥/ปี ค่าประกัน 600¥/ปี

ค่าดำเนินการประสานงาน

5,000 บาท

รายละเอียดในการเรียน

The school adopt small class (no more than 10 students) teaching methods. Students will do the internship in the 4th and 5th academic year in BUCM's affiliated hospitals. The school will provide two types of teaching schedule for students. Students can choose either according to their own needs.

 

Course

 

Type A

Type B

Basic Courses

Introduction to Chinese Traditional Culture and Philosophy
Traditional Sports (in 4 Semesters)
Chinese Medical Language
Chinese Language
Selected Reading in Chinese Medicine
General History of Chinese Medicine
Chinese Medical Terminology
Medical Ethics

Medical Courses

Foundamental Theories of TCM
Diagnostics of TCM
Chinese Materia Medica
Chinese Medicinal Formulas
Meridians and Points
Acupuncture Manipulation
Manipulation of Tuina
Qigong
Acupuncture Experiments
Tuina Massage
Selected Classical Reading in Acupuncture and Moxibustion
Bone Setting and Traumatology in Chinese Medicine
Acupuncture and Moxibustion Treatment
TCM Internal Medicine
Chinese Gynecology
Introduction to Chinese Surgery
Anatomy
Topography Related to Acupoints
Physiology
Pathology
Biochemistry
Biomedical Diagnosis and Laboratory Tests
Internal Medicine
Acupuncture and Moxibustion Treatment
Intergrated Gynecology
Introduction to Surgery and Topical Diseases
(Surgery together with Chinese students fron the second year

Fundamental Theories of Chinese Medicine
Diagnostics of TCM
TCM Formulas
Chinese Materia Medica
Classic I:Nei Jing
Meridians and Points
Manipulation of Acupuncture and Moxibustion
Manipulation of Tuina
Chinese Medical Qigong
Micro-acupuncture Therapies 
Scraping and Cupping Therapy
Experimental Acupuncture
Massage and Tuina Treatment 
Selected Classical Reading in Acupuncture and Moxibustion 
Bone Setting and Traumatology in Chinese Medicine
Acupuncture and Moxibustion Treatments 
TCM Internal Medicine
Western and Chinese Gynecology
Dermatology in Chinese Medicine
Anatomy
Topography Related to Acupoints
Physiology
Pathology
Biochemistry
Biomedical Diagnosis and Laboratory Tests
Internal Medicine
Intergrated Gynecology
Introduction to Surgery and Topical Diseases
Dermatology in Chinese Medicine

ค่าที่พัก

ประเภทห้องพัก

ค่าห้องพัก (ต่อวันต่อห้อง)

West Campus : Single rooms in South Building

70 RMB

West Campus : Sunlit Double-rooms in north building

60 RMB

East campus  :  Area A: For long-term students           

                          Private bath room, internet

100 RMB

East campus  :  Area B: For shot-term students           

Private bath room, internaet,TV, air-condition, telephon,refrigeratory 1 or 2-bed can be chosen

160 RMB