สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์แผนจีน

Tianjin University of Traditional Chinese medicine

 

Hi-light

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแรกๆของประเทศจีน มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน
 •  โรงพบยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอน First Teaching Hospital และ Second Teaching Hospital เป็นโรงพยาบาลที่การจัดลำดับให้อยู่ในระดับ First class ของประเทศจีน
 • First Teaching Hospital ได้รับการยอมรับให้เป็นโรงพยาบาลที่มีแผนกฝังเข็มใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
 • Second Teaching Hospital เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นศูนย์กลางในการวิจัยหลัก มีการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนตะวันตก และยังมีความโดดเด่นในด้านนรีเวชวิทยา และมีการค้นคว้าโรคที่มีการรักษายาก หลายโรค
 • ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,000 คน มาจาก 40 ประเทศทั่วโลก
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Traditional Chinese Medicine

หลักสูตรที่เปิดสอน

Traditional Chinese Medicine

ระยะเวลาเรียน

4 ปี ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

สิ้นเดือน 30 มิถุนายนของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. กรอกใบสมัครของทางศูนย์

ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัคร 500 ¥ , ค่าเล่าเรียน 24,000  ¥/ปี ค่าประกัน 600¥/ปี

ค่าดำเนินการประสานงาน

3,000 บาท

รายละเอียดในการเรียน

Elementary Courses: Theories of TCM, Diagnostics in TCM, Chinese Materia Medica, Prescriptions of TCM, Normal Human Anatomy, Physiology, Pathology, Biochemistry, Histology and Embryology, and etc.
Main Courses: Selected Readings of Internal Classics, Treatise on Febrile Disease Caused by Cold, Synopsis of Prescriptions of Golden Chamber, Exogenous Febrile Diseases, Different Academic Schools of TCM, Subjects of TCM, and etc.

Entrance Examination
1. Applicants who are senior high school graduates should attend the entrance exams held by TUTCM.
2. Contents: Mathematics, Physics and Chemistry
3. Exam Date: Every July or August

Exemption from Examinations
Applicants who are community college graduates or have been accepted as a bachelor program student or above can be admitted without entrance exams.

ค่าที่พัก

I. Hotel on Campus
Favorable Price and Contact of Tianzhong Hotel
Single Room: 80 RMB/Day/Room
Double Room: 140 RMB/Day/Room

II. Hotels Around the Campus

 • Favorable Price of Lidu Hotel

Standard Room: 170 RMB/Day/Room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds
Superior Suite: 240 RMB/Day/Room    Facilities: Sofa, TV, Three Single Beds 
* Breakfast included

 • Favorable Price of Shidai Hotel

Common Room: 153 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Standard Room: 171 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Triple Room: 207 RMB/Day/Room
Superior Suite: 270 RMB/day/room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds

 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Clinical Science of Integrated TCM and Western Medicine

หลักสูตรที่เปิดสอน

Clinical Science of Integrated TCM and Western Medicine

ระยะเวลาเรียน

5 ปี ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

สิ้นเดือน 30 มิถุนายนของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. กรอกใบสมัครของทางศูนย์

ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัคร 500 ¥ , ค่าเล่าเรียน 36,000  ¥/ปี ค่าประกัน 600¥/ปี

ค่าดำเนินการประสานงาน

3,000 บาท

รายละเอียดในการเรียน

Elementary Courses
Theories of TCM, Diagnostics in TCM, Chinese Materia Medica, Prescriptions of TCM, Normal Human Anatomy, Physiology, Pathology, Biochemistry, Histology and Embryology, and etc.

Main Courses
Local Anatomy of Acupuncture-points, Acupuncture Meridians and Collaterals, Acupuncture Points, Techniques of Acupuncture and Moxibustion, Therapeutics of Acupuncture and Moxibustion, Experimental Acupuncture, Tuina (Chinese Massage), and etc.

Entrance Examination
Applicants who are senior high school graduates should attend the entrance exams held by TUTCM.
Contents: Mathematics, Physics and Chemistry
Exam Date: Every August

Exemption from Examinations
Applicants who are community college graduates or have been accepted as a bachelor program student or above can be admitted without entrance exams.

ค่าที่พัก

I. Hotel on Campus
Favorable Price and Contact of Tianzhong Hotel
Single Room: 80 RMB/Day/Room
Double Room: 140 RMB/Day/Room

II. Hotels Around the Campus

 • Favorable Price of Lidu Hotel

Standard Room: 170 RMB/Day/Room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds
Superior Suite: 240 RMB/Day/Room    Facilities: Sofa, TV, Three Single Beds 
* Breakfast included

 • Favorable Price of Shidai Hotel

Common Room: 153 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Standard Room: 171 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Triple Room: 207 RMB/Day/Room
Superior Suite: 270 RMB/day/room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds

 

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขา Acupuncture, Moxibustion and Tuina

สาขา Clinical Science of Integrated TCM and Western Medicine

หลักสูตรที่เปิดสอน

Acupuncture, Moxibustion and Tuina

Clinical Science of Integrated TCM and Western Medicine

ระยะเวลาเรียน

5 ปี ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

สิ้นเดือน 30 มิถุนายนของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. กรอกใบสมัครของทางศูนย์

ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัคร 500 ¥ , ค่าเล่าเรียน 24,000  ¥/ปี ค่าประกัน 600¥/ปี

ค่าดำเนินการประสานงาน

3,000 บาท

รายละเอียดในการเรียน

Elementary Courses
Theories of TCM, Diagnostics in TCM, Chinese Materia Medica, Prescriptions of TCM, Normal Human Anatomy, Physiology, Pathology, Biochemistry, Histology and Embryology, and etc.

Main Courses
Local Anatomy of Acupuncture-points, Acupuncture Meridians and Collaterals, Acupuncture Points, Techniques of Acupuncture and Moxibustion, Therapeutics of Acupuncture and Moxibustion, Experimental Acupuncture, Tuina (Chinese Massage), and etc.

Entrance Examination
Applicants who are senior high school graduates should attend the entrance exams held by TUTCM.
Contents: Mathematics, Physics and Chemistry
Exam Date: Every July or August

Exemption from Examinations
Applicants who are community college graduates or have been accepted as a bachelor program student or above can be admitted without entrance exams.

ค่าที่พัก

I. Hotel on Campus
Favorable Price and Contact of Tianzhong Hotel
Single Room: 80 RMB/Day/Room
Double Room: 140 RMB/Day/Room

II. Hotels Around the Campus

 • Favorable Price of Lidu Hotel

Standard Room: 170 RMB/Day/Room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds
Superior Suite: 240 RMB/Day/Room    Facilities: Sofa, TV, Three Single Beds 
* Breakfast included

 • Favorable Price of Shidai Hotel

Common Room: 153 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Standard Room: 171 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Triple Room: 207 RMB/Day/Room
Superior Suite: 270 RMB/day/room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds

 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Chinese Materia Medica

หลักสูตรที่เปิดสอน

Chinese Materia Medica

ระยะเวลาเรียน

4 ปี ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

สิ้นเดือน 30 มิถุนายนของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. กรอกใบสมัครของทางศูนย์

ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัคร 500 ¥ , ค่าเล่าเรียน 24,000  ¥/ปี ค่าประกัน 600¥/ปี

ค่าดำเนินการประสานงาน

3,000 บาท

รายละเอียดในการเรียน

Elementary Courses
Theories of TCM, Diagnostics in TCM, Chinese Materia Medica, Prescriptions of TCM, Normal Human Anatomy, Physiology, Pathology, Biochemistry, Histology and Embryology, and etc.

Main Courses
Local Anatomy of Acupuncture-points, Acupuncture Meridians and Collaterals, Acupuncture Points, Techniques of Acupuncture and Moxibustion, Therapeutics of Acupuncture and Moxibustion, Experimental Acupuncture, Tuina (Chinese Massage), and etc.

Entrance Examination
Applicants who are senior high school graduates should attend the entrance exams held by TUTCM.
Contents: Mathematics, Physics and Chemistry
Exam Date: Every July or August

Exemption from Examinations
Applicants who are community college graduates or have been accepted as a bachelor program student or above can be admitted without entrance exams.

ค่าที่พัก

I. Hotel on Campus
Favorable Price and Contact of Tianzhong Hotel
Single Room: 80 RMB/Day/Room
Double Room: 140 RMB/Day/Room

II. Hotels Around the Campus

 • Favorable Price of Lidu Hotel

Standard Room: 170 RMB/Day/Room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds
Superior Suite: 240 RMB/Day/Room    Facilities: Sofa, TV, Three Single Beds 
* Breakfast included

 • Favorable Price of Shidai Hotel

Common Room: 153 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Standard Room: 171 RMB/Day/Room    Two Single Beds
Triple Room: 207 RMB/Day/Room
Superior Suite: 270 RMB/day/room
Option 1: One Double Bed
Option 2: Two Single Beds