สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

Payment

วิธีชำระเงิน

1. ชําระเงินด้วยตนเองที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน  เอ็นที เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล  (ขอแผนที่ได้ที่ศูนย์)
2. ชําระโดยการโอนผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนประชาอุทิศ บริษัท เอ็นที เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จำกัด 134-232733-4


**หมายเหตุ หลังจากชําระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชําระเงิน (Pay-in slip) มายัง ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เอ็นที เอ็ดดูเคชั่น จํากัด ทางแฟกซ์
หมายเลข (66)2-678-2073 หรือส่งสําเนาใบชําระเงิน มาพร้อมกับหลักฐานในการสมัครเรียนทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประทศจีน เอ็นที เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 
NT Education & Travel Co., Ltd

Direct Line à Mobile : (66)88-238-5562


ที่อยู่ 99/9 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Office : (66)2-678-2071 ,(66)2-678-2072 ,(66)2-678-2073 Fax : (66)2-678-2073

Website : www.nteducation.net

           info@nteducation.net
Line ID : @nteducation

Contact Us