สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

Download เอกสารต่างๆ

 

      น้องๆสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการสมัครเรียนโปรแกรมต่างๆของทางศูนย์ NT Educationได้เลยค่ะ 

Download เอกสารต่างๆได้...ที่นี่ 

1. ใบสมัคร NT  (ภาษาไทย)       >> CLICK   

2. ใบสมัคร NT (ภาษาอังกฤษ)   >> CLICK 

3. แบบฟอร์มกรอกขอวีซ่า          >> CLICK

4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ          >> CLICK

5. จดหมายรับรองจากผู้ปกครอง (Guaruntee Letter)                        >>  CLICK

6. แบบฟอร์มใบสมัครมหาวิทยาลัย Capital Medical University           >>  CLICK

7. แบบฟอร์มใบสมัครมหาวิทยาลัย Fudan University                        >>  CLICK

8. แบบฟอร์มใบสมัครมหาวิทยาลัย Zhejiang University                    >>  CLICK

9. แบบฟอร์มใบสมัครมหาวิทยาลัย Kunming Medical University        >>  CLICK

10. แบบฟอร์มใบสมัครมหาวิทยาลัย Sun Yat Sen university             >>  CLICK

Type: 
Other

Contact Us