fbpx

เรียนต่อมัธยมที่จีน | High School Program

การเรียนต่อระดับมัธยมที่ประเทศจีน เริ่มเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในไทยปัจจุบันกันมากขึ้น เนื่องจากนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ถึงแม้ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ก็สามารถเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศจีนได้

NTEDUCATION เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมในประเทศจีนหลากหลายแห่ง ซึ่งแต่ละที่จะมีระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรแตกต่างกันทั้งสามระบบ

Guangzhou Huamei International School

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนนานาชาติ Guangzhou Huamei ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2536 โดยกลุ่มนักวิชาการชาวจีนที่กลับมาจากศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยบูรณาการปรัชญาการศึกษาตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน จนปัจจุบันได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลจีนจนถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมเกรด 12 โดยแบ่งเป็น 4 แผนกใหญ่ๆ ได้แก่ ระดับอนุบาล ,ระดับประถม(Grade1-6),ระดับมัธยม(Grade7-12) และ Huamei-Bond International College (Double degree Chinese and canada) ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 4500 คนจากทั่วโลก เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง

Huamei ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองอันเขียวขจีของเมืองกวางโจว (เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง) แคมปัสครอบคลุมพื้นที่กว่า 18 เฮกเตอร์ Huamei เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นประสบการณ์และโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักเรียนต่างชาติ Huamei มั่นใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่โดดเด่นและมีประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นและการพัฒนาในด้านอื่น ๆ

จุดเด่น

 • โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง
 • ในแผนกภาษาต่างประเทศของโรงเรียน มีการทำความร่วมมือกับคณะภาษาของ Jinan universiy มอชื่ดังในเมืองกวางเจา
 • อาจารย์ในโรงเรียนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือโททั้งในจีนหรือต่างประเทศ หลายคนได้รับรางวัล
 • ด้านการสอนทั่วประเทศ เผยแพร่บทความในวารสารการศึกษา ฯลฯ
 • ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษและอื่น ๆ
 • Guangdong Accredited Training Institute of the Cambridge Children English Learning System

ค่าเรียน

 • เกรด 1-6 : 80,000 หยวนต่อปี 
 • เกรด 7-9 : 90,000 หยวนต่อปี
 • เกรด 10-12: 120,000 หยวนต่อปี
 • ค่าที่พักและค่ากิจกรรมต่างๆ รวมอยู่กับค่าเรียนแล้ว

Shanghai Gold Apple Bilingual School

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยม Shanghai Gold Apple Bilingual School ก่อตั้งขึ้นเมื่อในปี ค.ศ. 2000 เป็นโรงเรียนประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีความสวยงาม มีพื้นที่ 113,000 ตารางเมตร ซึ่งล้วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม มีนักเรียนมากกว่า 2,700 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 280 คน ซึ่งมาจาก 15 ประเทศ มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมากกว่า 200 ท่าน ที่มาจากหลายหลากหลายประเทศ และโรงเรียนฯ ยังเป็นโรงเรียนประจำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้

จุดเด่น

 • เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ด้านการจัดค่ายฤดูร้อน summer camp
 • นักเรียนจำนวนมากจบการศึกษาแล้วเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในจีนได้ อาทิ Qinghua University, Tongji University China East Normal University, Jiao Tong University ฯลฯ
 • นักเรียนต่อห้องมีขนาดเล็ก จึงมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
 • หลักสูตรเน้นการสอนเภาษาจีนเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาในประเทศจีนโดยเฉพาะ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในโรงเรียนครบครับ เช่น ห้องสมุด ลานกีฬา กิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกัน

ค่าเรียน

 • ค่าเรียน : 40,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่าที่พัก 11,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่ากิจกรรม 6,850 หยวนต่อเทอม

Shanghai Jincai International School (上海市进才中学国际部)

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยม Shanghai Jincai International School(JCID) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1996 และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และเป็นหนึ่งในโรงเรียนแรกๆที่ได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมสาธิตตัวอย่าง ด้วยโรงเรียนมีลักษณะโดดเด่นทางด้านการสอนที่มีมาตรฐานสูง และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศทั่วโลก ในเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 องค์การการศึกษาระหว่างประเทศ หรือ International Baccalaureate Organization (IBO) ได้อนุมัติให้โรงเรียนผ่านการรับรองเป็นสมาชิกหนึ่งใน International Baccalaureate Organization (IB world school) จากมาตรฐานระดับสูงของโรงเรียนยังทำให้ นักเรียนมีอัตราได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Pudong ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน เป็นนักเรียนจีน 1,700 คน และเป็นนักเรียนนานาชาติ ซึ่งมาจาก 30 ประเทศทั่วโลกจำนวน 300 คน ทางโรงเรียนมีแผนการเรียนที่หลากหลาย ได้แก่ Diploma program, ESL&CSL (English as a Second Language & Chinese as a Second Language) programs , IBDP project (International Baccalaureate Diploma Program) and the IBPYP (International Baccalaureate Organization Primary Years Program) project

จุดเด่น

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ใหม่ของเซี่ยงไฮ้ Pudong Central ทั้งมหาวิทยาลัยหลักและแผนกต่างประเทศล้อมรอบไปด้วยอาคารที่ออกแบบอย่างหรูหรา
 • โรงเรียนมัธยมปลาย Jincai ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของ IBO และกลายเป็นหนึ่งใน IB World Schools ในเดือน ก.พ.
 • ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมีระดับการศึกษาที่มั่นคง อัตราการประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนในวิทยาลัย

ค่าเรียน

 • ค่าเรียน 1-5 : 34,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่าเรียน 6-12: 38,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่าที่พัก 8,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่ากิจกรรม 1,600-2400 หยวนต่อเทอม