สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

Fudan University

 Fudan University    (Download)

        เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดและตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 6 ของ ประเทศจีน มหาวิทยาลัยฟูตันก่อตั้งขึ้นในปี 1905 ซึ่ง ‘ฟูตัน’ หมายถึงการผลักดันไปข้างหน้าและพลังที่เกิดขึ้น ตลอดไป โดยเกิดจากการรวมตัวมหาวิทยาลัยฟูตันและมหาวิทยาลัยแพทย์เซี่ยงไฮ้ได้ควบรวมกันและได้เปลี่ยน เป็นมหาวิทยาลัยฟูตันในเดือนเมษายนในปี 2000 โดยอยู่ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ ติดอันดับต้นๆ ของจีน คณะและสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟูตันประกอบด้วย 43 คณะ หลักสูตร ปริญญาตรี 57 สาขา หลักสูตรปริญญาโท 148 สาขา หลักสูตรปริญญาเอก 103 สาขา และ 22 สาขาของหลักสูตร ต่อเนื่องปริญญาเอกด้านการสื่อสาร ทางมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันวิจัยและศูนย์กลางวิจัยการศึกษาและการร่วมมือ กัน ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์การสอนเกี่ยวกับคลินิกและการวินิจฉัย  ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 36,000 คน ระดับปริญญาตรี 13,000 คน และระดับปริญญาโท 8,000 คน และผู้เรียนต่างชาติ 1,800 คน มหาวิทยาลัยฟูตันมีคณะที่ดีที่สุดซี่งประกอบไปด้วยนักวิจัยสมัยใหม่และนัก เรียนทุนที่มีชื่อเสียง และยังมีสมาชิก 2,500 คน ในคณะต่างๆ ซึ่งมีอาจารย์ประจำและผู้ช่วยประมาณ 1,300 คน อาจารย์แนะแนวระดับปริญญาเอก 500 คน และสมาชิกของสถาบันการศึกษาจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

          มหาวิทยาลัยฟูตันกลายเป็นสถาบันการศึกษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก โดยมีความร่วมมือและการแลกเปลียน การศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากกว่า 200 แห่ง รวมไปถึง Harvard University, The University of  California, Cornell University, Waseda University นอกจากนี้ เป็นหนึ่งในสามสิบมหาวิทยาลัยในจีน ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนอนุมัติการเปิดการเรียนการสอนหลัก สูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติได้ โดยปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยฟูตัน  เปิดการสอนแพทย์ถึง 20 สาขาวิชา และมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติงานทาง การแพทย์และงานวิจัย นอกจากนี้มีการเปิดการสอนในสาขาอื่นเช่นกัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล จุดเด่นของ มหาวิทยาลัยคือ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ดีมากยิ่งขึ้น

เว็บที่เกี่ยวข้องกับ Ranking 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=

- http://campus.sanook.com/1374681/10-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตร MBBS
ปริญญาที่ได้รับ ปริญญาตรี
เมือง เซี่ยงไฮ้
เปิดภาคการศึกษา กันยายน ของทุกปี
สิ้นสุดการสมัคร เมษายน ของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 6 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียน อังกฤษ
ค่าเล่าเรียน 75000 หยวน/ปี
ค่าสมัคร 7000 บาท
ค่าครองชีพ 800-1000 หยวน/เดือน

 

รายละเอียดหลักสูตร

Category

Main Course

Chinese Culture Course & Natural Science Course

Brief introduction to China, Chinese, Medical Chinese, Mathematics, Physics, Chemistry, Modern Biology Science, Computer and Physical Education.

Liberal Arts Course & Elementary Medicine Course

Medical Psychology, Medical Ethnics, Preventive Medicine, Cell Biology, Anthropotomy, Histoembryology, Physiology, Biologic Chemistry and Molecular Biology, Immunology, Genetics, Pathogenic Biology, Pathology, Pharmacology and Morbid Physiology.

Clinical Medicine Course

Diagnostics, Imaging Diagnostics, Medicine, Surgery, Gynecotokology, Pediatrics, Epidemiology, Psychiatry, Neurology and Traditional Chinese Medicine.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ค่าเรียน RMB 75,000 ต่อปี
2. ค่าสมัคร 7,000 บาท (ไม่มี refund)
3. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย - รวมประมาณ 1,800 RMB
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่น
         a. ค่าประกันสุขภาพ 600 RMB ต่อปี
         b. ค่าขอทำ Residence Permit 400 RMB ต่อปี
         c. ค่าหนังสือเรียน ประมาณ 800 RMB ต่อปี

 

ตารางสรุปค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอาหาร)

​​

ค่าใช้จ่าย    ¥  (RMB)  บาท (ฺBaht)
1. ค่าเรียน 75,000 375,000
2. ค่าสมัคร   7,000
     
3. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย 1,800 9,000
     
รวมค่าใช้จ่าย   391,000

**คำนวณโดยประมาณ จากอัตรา 1 RMB = 5 บาท แต่การคำนวณจริงจะยึดจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       1.    ค่าตรวจสุขภาพ เพื่อทำวีซ่า 2,000 บาท (ชำระกับโรงพยาบาลโดยตรง)
       2.    ค่าวีซ่านักเรียน 1,500 บาท
       3.    ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วนักเรียนระยะเวลา 1ปี) ประมาณ 25,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

 

รายละเอียดหอพัก

หอพักนักศึกษาต่างชาติ ประเภทห้อง ราคาต่อคน (YUAN) สิ่งอำนวยความสะดวก
23-storey building ห้องเดี่ยว 90 ¥ /วัน ทีวี โทรศัพท์ แอร์ ห้องน้ำส่วนตัว
23-storey building ห้องคู่ 60 ¥ /วัน

ทีวี โทรศัพท์ แอร์ ห้องน้ำส่วนตัว