fbpx

Traditional Chinese Medicine

การแพทย์จีนมีประวัติอันยาวนาน นับแต่ยุคโบราณบรรพชนของจีนได้เรียนรู้ถึงการแพทย์จากการต่อสู้กับธรรมชาติเพื่อความอยู่รอด จึงทำให้ค้นคิดวิธี “เปียนสือ” (ใช้หินกดจุด) และ “กู่เจิน” (การฝังเข็มโดยใช้เข็มที่ทำมาจากกระดูกสัตว์) โดยพื้นฐานของวิธีนี้พัฒนาไปเรื่อยๆ จนเป็น “เจินฉื่อ เหลียวฝ่า” (ฝังเข็มกดจุด) แล้วก่อเกิดเป็น “จิงลั่วเซวียะซัว” (ตำราเส้นลมปราณ)

NT Education ยินดีต้อนรับน้องๆที่สนใจหลักสูตรทฤษฎีการแพทย์จีนสาขาต่างๆ อาทิ เช่น การจับชีพจร การใช้ยาสมุนไพร การปักเข็ม การกดจุด และอื่นๆ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการแพทย์จีน

เล่าประสบการณ์จากนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ ประเทศจีน

คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสังคมในอดีตมีความแตกต่างกับสังคมในปัจจุบันเป็นอันมาก ทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิต การงาน อาชีพ และเรื่องอื่นๆที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิต สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเลือกเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีคือ โอกาสทางการศึกษา การเลือกโอกาสทางการศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ศึกษาที่จะต้องนำความรู้ต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

สำหรับน้องๆที่กำลังพิจารณาสนใจในการศึกษาต่อด้านแพทยศาสตร์ NT Education ได้รวบรวมบทสัมภาษณ์และประสบการณ์จากนักศึกษา แพทย์ รุ่นพี่ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นทางเลือกประกอบการพิจารณาสำหรับน้องๆทุกท่าน

หลักสูตรแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแรกๆของประเทศจีน มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน
 •  โรงพบยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอน First Teaching Hospital และ Second Teaching Hospital เป็นโรงพยาบาลที่การจัดลำดับให้อยู่ในระดับ First class ของประเทศจีน
 • First Teaching Hospital ได้รับการยอมรับให้เป็นโรงพยาบาลที่มีแผนกฝังเข็มใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
 • Second Teaching Hospital เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นศูนย์กลางในการวิจัยหลัก มีการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนตะวันตก และยังมีความโดดเด่นในด้านนรีเวชวิทยา และมีการค้นคว้าโรคที่มีการรักษายาก หลายโรค
 • ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,000 คน มาจาก 40 ประเทศทั่วโลก
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1956
 • เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้นับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ “National 211 Priority Project”
 • มหาวิทยาลัย Beijing University of Chinese Medicine ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 300,000 คน ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งชาวจีน และชาวต่างชาติ จาก 87 ประเทศทั่วโลก
 • การเรียนการสอนทุกวิชา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งอาจารย์คนจีน และอาจารย์ชาวต่างชาติ
 • การเรียนการสอนเรียน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นปราศจากความกดดันทางด้านภาษา

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร หลักสูตรแพทย์แผนจีน (TCM) มีดังนี้

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. กรณีเรียนภาคภาษาจีน ยื่นผลทดสอบ HSK ระดับ 4 เพื่อประกอบการพิจารณา

6. กรอกใบสมัครของทางศูนย์

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาต่อ

1.จบการศึกษาขั้นต่ำหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.อายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 35 ปี

 

ควรสมัครเมื่อไหร่

สามารถเตรียมเอกสารและยื่นสมัครมาได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน  ของทุกปี