สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

Kunming Medical University

**เป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประวัติความเป็นมากว่า 80 ปี

**ใกล้ประเทศไทย การเดินทางสะดวกสบาย ผู้เรียนปรับตัวได้ง่าย

**มีนักเรียนไทยน้อยมากเป็นโอกาสทำให้ผู้เรียนได้ภาษารวดเร็วทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

**สามารถสมัครเป็นนักเรียนแพทย์ได้ ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป 

 

ชื่อ Kunming Medical University    (Download)

ชื่อจีน 昆明医科大学

อักษรย่อ KMU

เมือง คุนหมิง

คณะที่เป็นที่นิยม MBBS

Kunming Medical University (KMU)   

           Kunming Medical University(KMU, formerly known as Kunming Medical College)was founded in 1933 and has since established itself as the largest specialized medical university of higher medical education, scientific research and medical service in Yunnan, P. R. China. KMU has educated over 80,000 graduates since its inception. KMU has three campuses which occupies about 109 hectares. It has over 15,000 students, of which nearly 2,300 graduate students and 6,750 staff and faculties, 1,450 professors and associate professors. KMU has over 60 foreign scholars as honorary professor and guest professor. There are 15 schools, 5 research institutes, 11 affiliated hospitals with about 10,000 beds and 69 practice sites which provide a stable study and practical environment for students. Since 1998, KMU has recruited and trained graduate students, undergraduate students, advanced medical training students and Chinese language learning students from over 30 countries and regions.

รายละเอียดโปรแกรม

 

หลักสูตร

MBBS

ปริญญาที่ได้รับ

ปริญญาตรี

เมือง

คุนหมิง

เปิดภาคการศึกษา

กันยายนของทุกปี

สิ้นสุดการสมัคร

สิงหาคมของทุกปี

ระยะเวลาเรียน

6 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

อังกฤษ

ค่าเล่าเรียน

**35,000 หยวน/ปี

ค่าสมัคร

5,000 บาท

ค่าครองชีพ

1,500-2,500 หยวน/เดือน

 

รายละเอียดหลักสูตรอย่างละเอียด   >>  คลิ๊ก

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 1. ค่าเรียน RMB 35,000 ต่อปี
 2. ค่าสมัคร 5,000 บาท(ไม่มี refund)
 3. ค่าดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย – จำนวน 65,000 บาท

(โดยจะชำระเพียงครั้งเดียวให้กับทางศูนย์ฯ) ซึ่งจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 1. ค่าดำเนินการประสานงานติดต่อมหาวิทยาลัย
 2. ค่าขอรับใบสมัคร JW202 จากกระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อขอรับทำวีซ่า
 3. ค่าบริการนำคณะนักเรียนไปส่งที่มหาวิทยาลัย และช่วยติดต่อเรื่องห้องพัก
 4. ค่าเรียนภาษาจีน 30 ชม. (สถานที่เรียนจัดที่ศูนย์ฯ  โดยอาจารย์ชาวจีน หรืออาจารย์ชาวไทยที่จบหลักสูตรการสอนจากประเทศจีนโดยตรง)
 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย – รวมประมาณ 10,800 RMB

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเมื่อเดินทางไปถึงที่มหาวิทยาลัย

 1. ค่าประกัน 800 RMB ต่อปี
 2. ค่าขอทำ Resident Permit 400 RMB ต่อปี
 3. ค่าหนังสือเรียนประมาณ 500-1000 RMB ต่อปี
 4. ค่าตรวจสุขภาพ 600 RMB ต่อปี
 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประมาณ 8,000 RMB ต่อปี

ตารางสรุปค่าใช้จ่าย ( ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร)

ค่าใช้จ่าย

¥  (RMB)

Bath

  1. ค่าเรียน

35,000

175,000

  2. ค่าสมัคร

 

5,000

  3. ค่าดำเนินการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย

 

65,000

  4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย

10,800

54,000

  รวมค่าใช้จ่าย

 

299,000

**คำนวณโดยประมาณ จากอัตรา 1 RMB = 5 บาท แต่การคำนวณจริงจะยึดจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตรวจสุขภาพ เพื่อทำวีซ่า 2,000 บาท (ชำระกับโรงพยาบาลโดยตรง)
 • ค่าวีซ่านักเรียน 2,500 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วนักเรียนระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 16,000 บาท ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

รายละเอียดหอพัก

ประเภทของหอพัก

ราคา

  ห้องคู่

 4,000 RMB ต่อปี แบบไม่มีเครื่องปรับอากาศ

 5,000RMBต่อปี แบบมีเครื่องปรับอากาศ