fbpx

ทุนเรียนภาษาจีน 

Kunming University

โปรโมชั่น สมัครภายใน 10 มกราคม 2563 ฟรีตั๋วเครื่องบินขาไป!! ทันที

ทุนเรียนภาษาจีน ค่าโครงการ 1 เทอม ท่านละ 48,000 บาท

ค่าโครงการ 1 ปี ท่านละ 69,000 บาท

**สมัครภายใน 10 มกราคม 2563 นี้ได้ตั๋วเครื่องบินขาไปฟรีทันที!!**

สำหรับผู้ที่สนใจทุนเรียนภาษาจีนระยะยาว เทอม มีนาคม 2563 รับตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เมืองคุนหมิง เป็นเมืองเอกของมณฑลหยุนหนานซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการติดต่อระหว่างจีนกับเอเชียอาคเนย์

มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่มีทัศนีย ภาพสวยงาม หลากหลายด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และดอกไม้นานาพันธุ์ ทำให้คุนหมิงเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดระเบียบสภาพ แวดล้อมต่างๆ ภายในเมือง จึงทำได้ดี ภายในเมืองมีสถานที่สำหรับเดินเล่นพักผ่อน หย่อนใจหลายแห่ง ทั้งภายในตัวเมืองและโดยรอบ ตัวเมือง

 

     มหาวิทยาลัยคุนหมิงมี 3 วิทยาเขตมีพื้นที่ทั้งหมด 499 แห่ง มูลค่ารวมของอุปกรณ์การสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คือ 40,560,000 หยวน มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโดดเด่นมีมีปริมาณหนังสือมากถึง 462,000 เล่ม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งฐานการฝึกอบรมและการทดลองสามแห่งพร้อมห้องปฏิบัติการชั้นนำกว่า 30 ห้องรวมถึงห้องปฏิบัติการไกด์นำเที่ยวจำลองห้องปฏิบัติการลงทุนด้านความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลข

1. ค่าสมัคร

2. ค่าเรียน

3. ค่าหอพัก

4. ค่าสต๊าฟวันลงทะเบียน

5. ถ้าสมัครก่อน 10/1/2563 นี้ ฟรีตั๋วเครื่องบินขาไปค่ะ มาหลังจากนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินขาไป

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2. ค่าเปลี่ยนวีซ่าที่ประเทศจีน *กรณีเลือกเรียน 1 ปี

3. ค่าตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในการเปลี่ยนวีซ่าที่ประเทศจีน *กรณีเลือกเรียน 1 ปี

4. ค่าหนังสือ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ

** เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุนเรียนภาษาจีน จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ ** 

1. กรอกใบสมัครทางศูนย์ >> https://www.nteducation.net/onlineapplication/online-application-longterm-chinese/

2. พาสปอร์ต (สามารถใช้สำเนาก่อนได้) อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่เครื่องประดับใดๆ ห้ามยิ้ม เปิดหู ผมสีดำเท่านั้น เก็บหน้าม้าจำนวน3 ใบ

4. ใบจบและใบเกรดภาษาอังกฤษ (สำเนา) ระดับการศึกษาล่าสุด

5. ชำระเงินค่าโครงการ 1 เทอม 48,000.- 1 ปี 69,000.-

** จากนั้นทางศูนย์จะทำเรื่องการสมัครและติดตามผลกับทางมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนให้ค่ะ**