fbpx

สมัครเข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร กับ NT Education

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ NT Education เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม/และการชำระเงิน
3. ชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงิน

ยืนยันการส่งใบสมัคร

ขอขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมโครงกับ NT Education & Travel
ใบสมัครของคุณได้ถูกส่งมายังทีมงานเรียบร้อยแล้ว
ทีมงาน NT Education จะติดต่อกลับไปยังที่อยู่ติดต่อที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครโดยเร็วที่สุดสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป