fbpx

Beijing | ปักกิ่ง

Beihang University | 北京航空航天大学

เดิมชื่อ University of Aeronautics and Astronautics ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งแรกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีการบินและอวกาศในประเทศจีน มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนและงานวิจัยในหลากหลายสาขา เช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปศาสตร์กฎหมายเศรษฐศาสตร์การจัดการปรัชญา ภาษาต่างประเทศ

University of International Business and Economics | 对外经济贸易大学

University of International Business and Economics (UIBE) เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1951 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าสู่ “โครงการ211” ซึ่งเป็นโครงการที่จะยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและทันสมัยทั้งสิ้น 100 แห่ง UIBE ประกอบด้วย 30 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

Capital University of Economics and Business  | 首都经济贸易大学

Capital University of Economics and Business (CUEB) เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญในปักกิ่งที่เกิดจากการผนวกรวมกับของ Beijing College of Economics และ Beijing Trade and Finance Institute ก่อตั้งขั้นในปี พ.ศ. 2501 CUEB ได้พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลากหลายสาขา โดยเน้นสาขาการจัดการเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการค้า

Beijing Open University | 北京广播电视大学

Beijing Open University เป็นมหาวิทยาลัยวิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 ร่วมกับสำนักงานการศึกษาของเทศบาลเมืองปักกิ่ง ศูนย์ภาษาจีนของมหาวิทยาลัยวิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่ง เปิดสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) โดยอาจารย์ผ่านการฝึก อบรม การสอนมีมาตรฐานสูง มากด้วยประสบการณ์การสอน และออกเสียงที่ถูกต้องตามมาตรฐานของภาษาจีนกลาง แต่ละชั้นเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8-10 คนต่อห้อง ทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น หลักสูตรสามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน

Beijing Normal University | 北京师范大学

Beijing Normal University ได้รับการจัดอันดับจากนักศึกษาต่างชาติให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 4ในจีน ด้านการสอนภาษาแก่ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยเป็นเลิศด้านการสอนฝึกอบรมครูและการศึกษาภาษาจีน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีและเก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน

Beijing Language and Culture University | 北京语言文化大学

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1962 เป็น “สถาบันภาษาปักกิ่ง” เพิ่งจะยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 1996 นี้เอง เป็นมหาวิทยาลัยสอน ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาชาวจีน และเป็นศูนย์กลางในการสอนภาษาและวัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งยังมีหลักสูตรครูในการสอนภาษาจีนที่เป็นภาษาที่ 2

Hutong School

Hutong School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน มีอยู่ในเมืองชั้นนำของจีน ได้แก่ ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ โรงเรียนนี้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือคนที่ต้องการมาทำงาน internship ในประเทศจีน โรงเรียนได้รับการรับรองจาก WYSETC และจาก the Benelux Chamber of Commerce and the Junior Chamber International in Beijing อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาลัยทั่วโลกและบริษัทชั้นนำในประเทศจีน