fbpx
02-678-2071 Line Line Line

เรียนต่อมัธยมที่จีน | High School Program

เรียนต่อ มัธยมที่จีน ทั้งหลักสูตรมัธยมต้น-ปลาย เริ่มเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในไทยปัจจุบันกันมากขึ้น เนื่องจากนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ถึงแม้ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ก็สามารถเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศจีนได้

NTEDUCATION เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมในประเทศจีนหลากหลายแห่ง ซึ่งแต่ละที่จะมีระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรแตกต่างกันทั้งสามระบบ

Guangzhou Huamei International School

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนนานาชาติ Guangzhou Huamei เป็นรร มัธยมที่จีน ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2536 โดยกลุ่มนักวิชาการชาวจีนที่กลับมาจากศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยบูรณาการปรัชญาการศึกษาตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน จนปัจจุบันได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลจีนจนถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมเกรด 12 โดยแบ่งเป็น 4 แผนกใหญ่ๆ ได้แก่ ระดับอนุบาล ,ระดับประถม(Grade1-6),ระดับมัธยม(Grade7-12) และ Huamei-Bond International College (Double degree Chinese and canada) ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 4500 คนจากทั่วโลก เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง

Huamei ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองอันเขียวขจีของเมืองกวางโจว (เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง) แคมปัสครอบคลุมพื้นที่กว่า 18 เฮกเตอร์ Huamei เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นประสบการณ์และโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักเรียนต่างชาติ Huamei มั่นใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่โดดเด่นและมีประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นและการพัฒนาในด้านอื่น ๆ

จุดเด่น

 • โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง
 • ในแผนกภาษาต่างประเทศของโรงเรียน มีการทำความร่วมมือกับคณะภาษาของ Jinan universiy มอชื่ดังในเมืองกวางเจา
 • อาจารย์ในโรงเรียนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือโททั้งในจีนหรือต่างประเทศ หลายคนได้รับรางวัล
 • ด้านการสอนทั่วประเทศ เผยแพร่บทความในวารสารการศึกษา ฯลฯ
 • ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษและอื่น ๆ
 • Guangdong Accredited Training Institute of the Cambridge Children English Learning System

ค่าเรียน

 • เกรด 1-6 : 80,000 หยวนต่อปี 
 • เกรด 7-9 : 90,000 หยวนต่อปี
 • เกรด 10-12: 120,000 หยวนต่อปี
 • ค่าที่พักและค่ากิจกรรมต่างๆ รวมอยู่กับค่าเรียนแล้ว

Shanghai Gold Apple Bilingual School

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยม Shanghai Gold Apple Bilingual School ก่อตั้งขึ้นเมื่อในปี ค.ศ. 2000 เป็นโรงเรียนประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีความสวยงาม มีพื้นที่ 113,000 ตารางเมตร ซึ่งล้วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม มีนักเรียนมากกว่า 2,700 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 280 คน ซึ่งมาจาก 15 ประเทศ มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมากกว่า 200 ท่าน ที่มาจากหลายหลากหลายประเทศ และโรงเรียนฯ ยังเป็นโรงเรียนประจำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้

จุดเด่น

 • เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ด้านการจัดค่ายฤดูร้อน summer camp
 • นักเรียนจำนวนมากจบการศึกษาแล้วเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในจีนได้ อาทิ Tsinghua University, Tongji University China East Normal University, Jiao Tong University ฯลฯ
 • นักเรียนต่อห้องมีขนาดเล็ก จึงมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
 • หลักสูตร มัธยมที่จีน เน้นการสอนภาษาจีนเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาในประเทศจีนโดยเฉพาะ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในโรงเรียนครบครับ เช่น ห้องสมุด ลานกีฬา กิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกัน

ค่าเรียน

 • ค่าเรียน : 40,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่าที่พัก 11,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่ากิจกรรม 6,850 หยวนต่อเทอม

Shanghai Jincai International School (上海市进才中学国际部)

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมที่จีน Shanghai Jincai International School(JCID) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1996 และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และเป็นหนึ่งในโรงเรียนแรกๆที่ได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมสาธิตตัวอย่าง ด้วยโรงเรียนมีลักษณะโดดเด่นทางด้านการสอนที่มีมาตรฐานสูง และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศทั่วโลก ในเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 องค์การการศึกษาระหว่างประเทศ หรือ International Baccalaureate Organization (IBO) ได้อนุมัติให้โรงเรียนผ่านการรับรองเป็นสมาชิกหนึ่งใน International Baccalaureate Organization (IB world school) จากมาตรฐานระดับสูงของโรงเรียนยังทำให้ นักเรียนมีอัตราได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Pudong ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน เป็นนักเรียนจีน 1,700 คน และเป็นนักเรียนนานาชาติ ซึ่งมาจาก 30 ประเทศทั่วโลกจำนวน 300 คน ทางโรงเรียนมีแผนการเรียนที่หลากหลาย ได้แก่ Diploma program, ESL&CSL (English as a Second Language & Chinese as a Second Language) programs , IBDP project (International Baccalaureate Diploma Program) and the IBPYP (International Baccalaureate Organization Primary Years Program) project

จุดเด่น

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ใหม่ของเซี่ยงไฮ้ Pudong Central ทั้งมหาวิทยาลัยหลักและแผนกต่างประเทศล้อมรอบไปด้วยอาคารที่ออกแบบอย่างหรูหรา
 • โรงเรียนมัธยมปลาย Jincai ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของ IBO และกลายเป็นหนึ่งใน IB World Schools ในเดือน ก.พ.
 • ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมีระดับการศึกษาที่มั่นคง อัตราการประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนในวิทยาลัย

ค่าเรียน

 • ค่าเรียน 1-5 : 34,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่าเรียน 6-12: 38,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่าที่พัก 8,000 หยวนต่อเทอม
 • ค่ากิจกรรม 1,600-2400 หยวนต่อเทอม

Beijing No.39 Middle School (北京市第三十九中学)

ประวัติโดยย่อ

ประวัติความเป็นมากว่า 100 ปี โรงเรียนมัธยมที่จีน แห่งที่ 39 กรุงปักกิ่งมีต้นเนิดจาก Guanghua Women Middle School และ Genshen Middle School ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โบสถ์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีเยี่ยมในด้านการศึกษา และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่งตั้งอยู่ในถนน Huangchenggen North ในเขต Xicheng เมืองปักกิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญ และสะดวกในการเดินทางคมนาคม

ตึกเรียนประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด 32 ห้อง  แบ่งเป็นห้องเรียน ห้องฟิสิกส์ เคมี มีสระว่ายน้ำในร่ม สนามบาสเก็ตบอล ห้องออกกำลังกาย ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องอื่นๆ
ในปี 2002 เป็นปีแรกของการก่อตั้งแผนกนักเรียนต่างชาติ ซึ่งในแต่ละเทอมจะมีนักเรียนต่างชาติกว่า 100 คนทั่วโลกสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่ คลาสเรียนสำหรับนักเรียนใหม่จะเป็นคลาสเล็ก กำหนดผู้เรียนคลาสละ 15 คน ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดกับคุณครู

หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งหลักสูตรภาษา หลักสูตรคอร์สระยะสั้น หลักสูตรมัธยม และหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

จุดเด่น

 • อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรของประเทศไทย ทำให้โรงเรียน มีหลักสูตรรองรับนักเรียนไทย และสอนให้นักเรียนไทยเข้าใจและปรับตัวเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้ง หลักสูตรภาษา หลักสูตรคอร์สระยะสั้น หลักสูตรมัธยม และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และมีอาจารย์คอยดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • นักเรียนส่วนมาก จบไปสามารถเข้า มหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองปักกิ่งได้ อาทิ Tsinghua University, Peking University, Renmin University ,Beihang University ,University of International Business and Economics และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ค่าเรียน

 • ค่าเรียน 1-9 : 15,745 หยวนต่อเทอม
 • ค่าเรียน 10-12: 17,405 หยวนต่อเทอม
 • ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม และค่าเบ็ดเตล็ด ต่างๆ 18,084 หยวนต่อเทอม

ดูวิดีโอ บรรยากาศของโรงเรียนค่ะ ค่ะ https://youtu.be/pus27uoXpj8
สัมภาษณ์ นักเรียน มัธยมที่จีน หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน https://youtu.be/CVjWk2KJQ8Q

 

Boren Sino-Canadian School (伯仁学校)

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียน Boren Sino-Canadian School เป็นโรงเรียนนานาชาติใน Jiangmen, Guangdong ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โรงเรียนมีนักเรียนกว่า 1,100 คนซึ่งมาจาก 30 ประเทศทั่วโลก มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถม 1 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสองหลักสูตร คือหลักสูตร Ontario แคนาดา และ หลักสูตรจีน โรงเรียน Boren Sino-Canadian School เป็นหนึ่งในโรงเรียนเพียง 20 แห่งที่ได้รับการรับรองภายใต้ข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการในรัฐออนแทรีโอแคนาดาและได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนชั้นนำของมณฑลกวางตุ้งในวันที่ 6 ธันวาคม 2546

– วิดีโอ บรรยากาศของ รร https://youtu.be/IMBsxLdEJWc
– สัมภาษณ์นักเรียน มัธยมที่จีนของรร. https://youtu.be/dLirGBYV8KQ

จุดเด่น

 • ประกาศนียบัตร 2 สถาบัน ได้รับประกาศนียบัตรจากจีน   และแคนาดา
 • ส้นทางผู้สำเร็จการศึกษา ใบจบการศึกษาจากรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา สามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้น 300 แห่งทั่วโลกหรือสามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในจีนได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบ
 • การผสมผสานด้านวัฒนธรรม นักเรียนจาก 30 ประเทศทั่วโลก
 • คณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ คัดเลือกคณาจารย์และผู้อำนวยการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยกระทรวงศึกษาธิการแคนาดาประจำรัฐ Ontario

ค่าเรียน

 • ค่าเรียนเกรด 1-6 : 44,200 หยวนต่อปี
 • ค่าเรียนเกรด 7 : 54,100 หยวนต่อปี
 • ค่าเรียนเกรด 8 : 56,100 หยวนต่อปี
 • ค่าเรียนเกรด 9 : 58,100 หยวนต่อปี
 • ค่าเรียนเกรด 10 : 74,500 หยวนต่อปี
 • ค่าเรียนเกรด 11 : 78,500 หยวนต่อปี
 • ค่าเรียนเกรด 12 : 86,500 หยวนต่อปี
 • ค่าที่พักในวันหยุดสุดสัปดาห์ 2,160 หยวน

 

HIGH SCHOOL AFFILIATED TO SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学附属中学

ประวัติโดยย่อ รร.มัธยมที่จีน

High School Affiliated to Shanghai Jiao tong University คือโรงเรียนมัธยมที่จีนในเครือ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao tong University ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2549 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้ หลักสูตรการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนจบการศึกษาแล้วสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน และหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักเรียนจีน สอนในระบบ IB เพื่อเน้นให้นักเรียนจบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและสหราชอาณาจักร

จุดเด่น

 • เป็นโรงเรียนที่ติดอันดับ 1 ใน 4 โรงเรียนมัธยมที่จีนที่ดีที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้
 • เนื้อหาหลักสูตรมีความเข้มข้น ทำให้นักเรียนมีอัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนได้ถึง 100% นักเรียนเข้าศึกษาต่อที่ Tsinghua University, Peking University, Fudan University, Shanghai Jiao Tong University และอื่นๆ
 • โรงเรียนมีความร่วมมือ กับโรงเรียนในต่างประเทศหลายแห่ง ความสัมพันธ์เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนพี่-น้อง กับโรงเรียนมัธยมในออสเตเลีย ฮ่องกง มาเก๊า และไหวัน และมีการเยี่ยมชมโครงการทวิภาคีทุกปี

ค่าเรียน

 • ค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอม: 19,000 หยวน/เทอม
 • ค่าเรียนเกรด 9 : 19,000 หยวน/เทอม
 • ค่าเรียนเกรด 10-12 : 38,000 หยวน/เทอม

ประวัติโดยย่อ

Hailiang Foreign Language School ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 มีนักเรียนมากกว่า 70,000 คนมีประสบการณ์การสอนนักศึกษานานาชาติยอดเยี่ยมมา 16 ปี นอกจากนี้ยังรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย, มีระบบหลักสูตรที่หลากหลายเช่นการทดสอบการศึกษาในประเทศ, การเตรียมพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ, ระบบการศึกษานานาชาติ เป็นต้น

 ดูวิดีโอบรรยากาศ รร https://youtu.be/DT246BYsZP4
สัมภาษณ์ ผู้ปกครองและนักเรียน https://youtu.be/5GIyLaDoXHk

บันทึกความประทับใจของน้องๆ Click !

จุดเด่น

 • Hailiang Education group เป็นกลุ่มเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท โรงเรียน และสวนสาธารณะ
 • บริษัทในเครือ Hailiang group อยู่ในอันดับที่ 18 จากผู้ประกอบการ 500 บริษัทเอกชนชั้นนำของจีน เป็นบริษัทที่มีกิจการขนาดใหญ่ ทั้งภายในประเทศจีน และ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • Hailiang Education เป็น 1 ใน 10 แบรนด์โรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือมากกว่า 30 แห่ง และมีนักเรียนมากกว่า 70,000 คน
 • มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรภาคภาษาจีน หลักสูตรสองภาษาจีน-อังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรอังกฤษ A-level และ หลักสูตร Australia

ค่าเรียน

 • ค่าเรียนหลักสูตรภาษาจีน G1-12: 86,000 หยวน/ปี
 • ค่าเรียนหลักสูตร Bilingual G1-6 : 75,000 หยวน/ปี
 • ค่าเรียนหลักสูตร Bilingual G7-9 : 80,000 หยวน/ปี
 • ค่าเรียนหลักสูตรนานาชาติ Cambridge G1-6 : 118,000 หยวน/ปี
 • ค่าเรียนหลักสูตรนานาชาติ Cambridge G7-8 : 128,000 หยวน/ปี
 • ค่าเรียนหลักสูตรนานาชาติ Cambridge G9-12 : 138,000 หยวน/ปี