fbpx

Qingdao | ชิงเต่า

Qingdao Technological University | 青岛理工大学

  • เป็นมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นธรรมชาติ สงบ ไม่วุ่นวายเหมือนสังคมเมืองเท่าปักกิ่งหรือเซี้ยงไฮ้
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นในด้านการสอนภาษาจีบให้กับนักเรียนต่างชาติ มีนักเรียนต่างชาติทั่วโลกเข้ามาเรียนที่นี่
  • มีนักเรียนไทยไปเรียนน้อยมาก มีเพื่อนต่างชาติมากมาย สามารถพัฒนาได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ