fbpx

Shanghai | เซี่ยงไฮ้

Shanghai University of Finance and Economics | 上海财经大学

Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 80 ปี ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีนเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุน และ พัฒนาในโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1994 โดยในชั้นเรียนภาษาจะเน้นการสอนกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大学

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1896 มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสาร อิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้

Shanghai International Studies University  | 上海外国语大学

Shanghai International Studies University ก่อตั้งเมื่อ เดือนธันวาคม ปี 1949แต่เดิมเป็นวิทยาลัยของประเทศรัสเซีย และใช้ชื่อว่า Shanghai Foreign Language Institute และได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยรัฐสภา ในปี 1963 หลังจากนั้น ปี 1994 ได้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Shanghai International Studies University ควบคุมการดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการจีน สำหรับแผนกนักศึกษาต่างชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1993 รับนักศึกษาต่างชาติ จากทั่วโลก มาแล้วไม่เกิน 6,000 คน

Shanghai Normal University | 上海师范大学

Shanghai Normal University ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1954 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน การเดินทางสะดวกสบาย เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบุคคลากรด้านครูโดยเฉพาะ จึงมีประสบการณ์ความพร้อมในด้านการสอนภาษา และมีคณะต่างๆ ภาควิชาปรัญชา , เศรษฐศาสตร์ , วรรณคดี , ประวัติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เกษตรศาสตร์ , บริหารธุรกิจ ยังมีศูนย์อบรมพัฒนาบุคคลากร และ แผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางด้านภาษาจีนที่ควบคุมโดยคณะกรรมการศึกษาแห่งประเทศจีน เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,270,000 ตารางเมตร

Donghua University | 东华大学

  • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้
  • คณะที่มีชื่อเสียง เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า แฟชั่นดีไซด์
  • มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 100 ประเทศ
  • มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนมากกว่า 80 ประเทศ
  • เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติ และการสอนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Mandarin House

Mandarin house ก่อตั้งในปี 2004 เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในจีน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา ซูโจว เฉิงตู จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและอยู่ที่ดี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติ.โรงเรียนนี้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการสอนในรูปแบบของตัวเอง