fbpx

 

Image may contain: text

Dalian

รายละเอียด

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเอง วิชาเรียน 3 วิชาหลัก ได้แก่ การฟัง การพูด และไวยากรณ์จีน จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 12 คน นักเรียนทุกคนจึงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากอาจารย์เจ้าของภาษา ช่วยให้การเรียนก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาจีน

1. Special Class

4 Weeks: 80classes (comprehensive) + 24 classes  (HSK) + 40(one to one spoken class)+ 16 classes (spoken)

8 Weeks: 160classes (comprehensive) + 48 classes  (HSK) + 80(one to one spoken class)+ 32 classes (spoken)

12 Weeks: 240classes (comprehensive) + 72 classes  (HSK) + 120(one to one spoken class)+ 48 classes (spoken)

2. Semi-special Class

4 Weeks: 80classes (comprehensive) + 24classes(HSK class) + 16classes (1 to 1 VIP)

8 Weeks: 160classes (comprehensive) + 48classes(HSK class) + 32classes (1 to 1 VIP)

12 Weeks: 240classes (comprehensive) + 72classes(HSK class) + 48classes (1 to 1 VIP)

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือน

ระยะยาว มากกว่า 6 เดือน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 25 ธันวาคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 25 มิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

นอกช่วงเวลาสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีเพราะมีคอร์สเปิดตลอดทั้งปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเรียน

Special Class

40 weeks: 46,750 บาท (including dormitory fee)
80 weeks: 92,950 บาท (including dormitory fee)
120 weeks: 138,600 บาท (including dormitory fee)

Semi-special Class

40 weeks: 31,900 บาท (including dormitory fee)
80 weeks: 63,800 บาท (including dormitory fee)
120 weeks: 95,700 บาท (including dormitory fee)

ค่าสมัครภาษาระยะยาว 9,850 บาท
ค่าหนังสือ ค่าบริการดูแลโดยอาจาร์ย ไปรับ-ส่งสนามบิน 600 ¥
ค่ามัดจำที่พัก 500 ¥ ได้รับคืนเมื่อคืนห้องพัก และห้องพักอยู่ในสภาพสมบูรณ์

ค่าหอพัก

ประเภทที่พัก

ราคา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

ห้องเดี่ยว 

154 ¥/วัน

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์,ห้องครัวสาธารณะ, เครื่องซักผ้า,น้ำดื่ม,ตู้เย็น

ห้องคู่ 

77 ¥/เดือน

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์,ห้องครัวสาธารณะ, เครื่องซักผ้า,น้ำดื่ม,ตู้เย็น