fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Beijing Foreign Studies University

北京外国语大学
Beijing

รายละเอียด

Beijing Foreign Studies University (BFSU) เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญร่วมโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ของสาธารณรัฐประชาชนของจีนก่อตั้งขึ้นในปี 1941, BFSU เป็นครั้งแรกที่สถาบันที่เชี่ยวชาญในการศึกษาภาษาต่างประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศจีน และมีโปรแกรมในระดับต่างๆมีจำนวนที่มากที่สุดของโปรแกรมภาษาต่างประเทศในประเทศเป็นเลิศในการสอนและการวิจัยอย่างกว้างขวางในภาษาต่างประเทศและวรรณคดีที่สมควรได้รับความเคารพสูงสำหรับBFSU โปรแกรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

BFSU ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาลัยและสถาบัน รวม 13 แห่งและสถาบันทางวิชาการ 7 แห่ง นอกจากนี้ BFSU เป็นที่พักให้กับศูนย์การวิจัยถึง 12 แหล่งเช่น ศูนย์ยุโรปและอเมริกาวรรณกรรมวิจัยต่างประเทศศูนย์วิจัยภาษาอเมริกันและศูนย์การศึกษาในคณะอื่น ๆ และ BFSU ยังเป็นเจ้าภาพศูนย์วิจัยแห่งชาติเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศจีนอีกด้วย

BFSU เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศจีนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำเสนอโปรแกรมสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกโปรแกรมเอกหัวข้อในการวิจัยภาษาต่างประเทศจะถูกนำเสนอควบคู่ไปกับปริญญาเอก 9 โปรแกรมในภาษาอังกฤษ, รัสเซีย, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, สเปน, อาหรับ, ภาษายุโรปและวัฒนธรรม, ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์และวรรณคดีเปรียบเทียบและวัฒนธรรม นอกจากนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาโท 15 โปรแกรมมีให้บริการใน 34 ภาษารวมทั้งภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ, กฎหมาย, การทูตและหลักสูตรระดับปริญญาตรี 53 โปรแกรม ใน 49 ภาษา

คณะที่เป็นที่นิยม

ภาษาต่างประเทศและวรรณคดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาที่เปิดสอน

Chinese Business Studies, International Finance,International Marketing, International Journalism and Communication, English and Intercultural Studies, etc.

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาโท 3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

สมัครก่อน 10 ม.ค ของทุกปี ภาคการศึกษาใบไม้ผลิ: เดือนกุมภาพันธ์

สมัครก่อน 31 ก.ค ของทุกปี ภาคการศึกษาใบไม้ร่วง: เดือนกันยายน

หลักฐานการสมัคร

1. ใบรับรองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายขนาดเท่า passport จำนวน 3 รูป

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. ผลสอบ TOEFL79คะแนนขึ้นไป หรือ IELTs 6.0 ขึ้นไป (ภาค inter)

6. สำเนาใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา)

7. ประวัติส่วนตัว

8. แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา

หมายเหตุ

**ปริญญาโท ยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ,ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 1 ฉบับ, ผลสอบ TOEFL 88 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTs 6.5 ขึ้นไป (ภาค inter)

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรีอินเตอร์

ค่าเรียน: 34,900¥/ปี

ปริญญาโทอินเตอร์

ค่าเรียน: 27,150¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

 

Type of lodgingLong-term studentShort-term student
Single room
(White Building)
RMB 60/a dayRMB 80/a day
Single room
(White Building)
RMB 70/a dayRMB 90/a day
Single room
(GuoJiao Building)
RMB 70/a dayRMB 90/a day
Single room
(GuoJiao Building)
RMB 90/a dayRMB 110/a day
Double room(Building 7)RMB 75/a dayRMB 80/a day
Double roomRMB 40/a dayRMB 50/a day
Flat(GuoJiao Building)RMB 260/a dayRMB 280/a day
Flat(White Building)RMB 260/a dayRMB 300/a day