fbpx

Image result for beijing normal university

Beijing Normal University

北京师范大学
Beijing

รายละเอียด

Beijing Normal University (BNU) หรือ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1902 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่ดเด่นในด้านครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างครูชั้นนำของประเทศจีน มานับไม่ถ้วน พูดได้ว่าบรรดาผู้ที่ต้องการทำอาชีพครู ล้วนใฝ่ฝันอยากที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ปัจจุบัน มี 15 คณะ 12 ภาควิชา 12 สถาบันวิจัย โดยมี 52 สาขาวิชา สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีทั้งสิ้นกว่า 16,000 คน แบ่งเป็นในระดับปริญญาตรี 8,300 คน ส่วนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม8,800 คน ในส่วนการศึกษาต่อเนื่องและนักเรียนทางไกลประมาณ 1,000 คน และนักศึกษาต่างชาติราว 2,000 คน บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราวกว่า 3,000 คน เริ่มต้นรับนักศึกษาชาวต่างชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและชำนาญในการสอนนักศึกษาชาวต่างชาติมาก ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัย เป็นทั้งศูนย์ศึกษาและวิจัย ทั้งในด้านการออกเสียง ตัวหนังสือ ไวยากรณ์ การสอน และวรรณคดี

คณะที่เป็นที่นิยม

คณะครุศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมที่เปิด

หลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว 1 เทอม ถึง 1 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือนขึ้นไป ใน 1 ปีการศึกษาจะ เริ่มเรียน 2 ช่วงคือ เดือนกันยายน และ เดือนมีนาคม ของทุกปี หลักสูตรภาษาแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น (Elementary),

ระดับกลาง (Intermediate), และระดับสูง (Advanced) ช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ เรียนตั้งแต่ 8.10 – 12.10 น. ซึ่งเรียนในทักษะ วิชาการ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

หลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน

ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งการเรียนต้องเรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว ผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีนตามระดับที่จะเข้าเรียน * ก่อนการเรียนจะมีการทดสอบแบ่งระดับความรู้ด้านภาษาจีน และจัดแบ่งเป็นระดับชั้นตามความเหมาะสม ของผู้เรียน ในกรณีผู้เรียนไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน ทางมหาวิทยาลัยจะให้อยู่ในระดับเริ่มต้น โดยอาจารย์ที่สอนหลักสูตรภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ

Durations

ระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือน

ระยะยาว มากกว่า 6 เดือน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 31 ธันวาคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 1 มิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเรียน

หลักสูตรระยะเวลาเรียนค่าสมัครค่าเรียน
ภาษาจีนระยะยาว1 ปี450 ¥22,400 ¥/ปี
1 เทอม11,600 ¥/ปี
ภาษาจีนระยะสั้น4 weeks350 ¥3,500 ¥
3 weeks2,900 ¥
2 weeks2,300 ¥

ค่าดำเนินการประสานงาน 3000 บาท
ค่าสมัครภาษาระยะสั้น 300 ¥
ค่าสมัครภาษาระยะยาว 450 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 200-300 ¥ /เทอม
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่าresident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥
ค่ามัดจำที่พัก 300 ¥ ได้รับคืนเมื่อคืนห้องพัก และห้องพักอยู่ในสภาพสมบูรณ์

ค่าที่พัก

Building Name

No.

Type

Price (Long-term St.) day/bed

Price  (Short-term St.) day/bed

Facilities

No.1 International Students Dormitory (A) Liyun Apartment

A1

Double Room

RMB 40

RMB 50

ภายในห้องพัก เตียงเดี่ยว โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้หนังสือ ตู้เซฟ ตู้เย็น แอร์กลาง โทรทัศน์ โทรศัพท์ สาย LANs (ค่าบริการ 100 หยวนต่อเดือน)
ภายในอาคาร ลิฟท์ ห้องซักผ้ารวม ห้องครัวรวมต่อชั้น บริการถ่ายเอกสาร ส่งแฟกซ์ โทรศัพท์ทางไกล ร้านอาหาร บริการทำความสะอาด บริษัททัวร์ภายในประเทศ บริการส่งอาหาร)

A2

Single Room

RMB 55

RMB 65

A3

Single Room

RMB 65

RMB 75

No.2 International Students Dormitory (F) Liyun Apartment

F1

Single Room

RMB 80

RMB 120

F2

Double Room

RMB 65

RMB 120

No.3 International Students Dormitory(B) Liyun Apartment

B1

Single Room (15 square meters or so)

RMB 85

RMB 140

ห้องน้ำส่วนตัว ตู้เย็นส่วนตัว ทีวี แอร์ ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นผ้ารวม ห้องคอมพิวเตอร์ ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ร้านหนังสือ ห้องออกกำลังกาย บริการทำความสะอาดทุกวัน บริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง (ค่าบริการ 100 หยวน / เดือน)

B2

Apartment with two bedrooms and one living room

RMB 85 (2 ห้องนอน, 1 ห้องรับแขก)

RMB 140

B3

Apartment with two bedrooms and one living room

RMB 95

(2 ห้องนอน, 1 ห้องรับแขก)

RMB 150

XinSong Apartment (C)

C1

Double Room

RMB 60

RMB 120

ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์

ห้องครัว ห้องซักผ้ารวม บริการทำความสะอาดทุกวัน บริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง (ค่าบริการ 100 หยวน / เดือน)

C2

Double Room

RMB 65

RMB 120

C3

Double Room

RMB 75

RMB 130

Lan Hui Apartment (E)

E

Double Room

RMB 60

RMB 120

ห้องคู่ แอร์ ห้องน้ำส่วนตัว ทีวี โทรศัพท์

ห้องซักผ้ารวม ร้านอาหาร ห้องเน็ท โรงยิม ร้านเสริมสวย บริการทำความสะอาดทุกวัน