fbpx

 

 

 

 

Beijing Open University

北京广播电视大学
Beijing

รายละเอียด

Beijing Open University เป็นมหาวิทยาลัยวิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 ร่วมกับสำนักงานการศึกษาของเทศบาลเมืองปักกิ่ง ศูนย์ภาษาจีนของมหาวิทยาลัยวิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่ง เปิดสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) โดยอาจารย์ผ่านการฝึก อบรม การสอนมีมาตรฐานสูง มากด้วยประสบการณ์การสอน และออกเสียงที่ถูกต้องตามมาตรฐานของภาษาจีนกลาง แต่ละชั้นเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8-10 คนต่อห้อง ทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น หลักสูตรสามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมที่เปิด

  1. หลักสูตรทบทวนบทเรียน  แต่ละภาคการศึกษา เรียน 18 สัปดาห์ หลักสูตรระดับเริ่มต้น หลักสูตรเบื้องต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง ขึ้นอยู่กับความรู้ของนักศึกษา .
  1. หลักสูตรระยะสั้น  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมในชั้นเรียนตามระดับความสามารถ ระยะเวลาขึ้นกับความต้องการของนักศึกษา
  1. หลักสูตรเรียนตัวต่อตัว ระยะเวลาการเรียน ขึ้นกับความต้องการของนักศึกษา และสามารถยืดหยุ่นได้  เลือกเรียนได้ ทั้งช่วงเช้า บ่าย เย็น หรือช่วงวันหยุด
  2. หลักสูตรการเรียนและร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ช่วงหยุดภาคฤดูหนาวและฤดูร้อนหรือช่วงวันหยุดอื่น ๆ  สามารถเรียนและเพิ่มความรู้ภาษาจีนกลางทั้งยังเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน ขณะเดียวกันสามารถท่องเที่ยวไปยัง สถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ หรือสถานที่สวยงามและมีชื่อของจีนอีกด้วย

Durations

ระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม – 2 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเรียน

หลักสูตรค่าสมัครค่าเรียนค่าหนังสือ
ภาษาระยะยาว500 หยวน8000 หยวน250 หยวน
ภาษาระยะสั้น250 หยวน40หยวน/ชั่วโมง250 หยวน
หลักสูตรภาษา 1:1250 หยวน100หยวน/ชั่วโมงในวันธรรมดา,120หยวน/ชั่วโมงในวันหยุด200 หยวน
หลักสูตรภาษา 1:2

250 หยวน

80หยวน/ชั่วโมงในวันธรรมดา100หยวน/ชั่วโมงในวันหยุด

ค่าสมัครภาษาระยะสั้น 250 ¥
ค่าสมัครภาษาระยะยาว 500 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 250¥
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่า resident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัย 200-300 ¥

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ประเภทห้องพักอัตราค่าห้องระยะยาว ชำระเพียงครั้งเดียวค่าห้องต่อวัน
ห้องคู่6500หยวน/เทอม65หยวน/เตียง/วัน
ห้องเดี่ยว12350 หยวน130หยวน/วัน
ห้องเดี่ยว(ขนาดใหญ่)13650 หยวน140หยวน/วัน

ที่พักอาศัย

ห้องพักแต่ละห้อง มีห้องน้ำในตัว มีเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นๆ คือ โทรศัพท์ทางไกล เครื่องแฟกซ์ เครื่องซักผ้า และห้องครัว

ค่าห้องพัก/คน /คืน ห้องเดี่ยว: 100 หยวน/คืน ห้องคู่: 50 หยวน/คืน

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

อุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในสภาพดี รวมทั้งห้องฝึกการอ่านออกเสียง ห้องอ่านหนังสืออิเลคโทรนิกส์ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท) ในหอพักนักศึกษามีอุปกรณ์กีฬา โรงอาหาร มหาวิทยาลัยวิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่งอยู่ในเขตฮ่ายเตี้ยน (เป็นย่านของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ) ใกล้กับศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะ( รถไฟฟ้า รถประจำทาง) ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ และภัตตาคารต่าง ๆ