fbpx

Image result for international school of capital medical university beijing china

Capital Medical University

首都医科大学
Beijing

รายละเอียด

เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ของรัฐบาลจีนและมีชื่อเสียงเป็นลําดับต้นๆของประเทศจีน และเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อินเตอร์แห่งเดียวในปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญของปักกิ่ง โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดการสอนวิชาเฉพาะการแพทย์ถึง 10 สาขาวิชา รวมถึงยังให้การสนับสนุนโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนทั้งหมด 14 แห่ง ISCCMU มีนักศึกษาประมาณ 9,000 คน มากและเป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 33 ประเทศทั่วโลก

ISCCMU มีการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก การเรียนการสอนของที่นี่เน้นวิธีฝึกภาคปฏิบัติที่ส่งผลให้นักศึกษาได้รู้จักการรับมือกับสถานการณ์จริง อุปกรณ์ ห้องLabที่ทันสมัย หอพักนักศึกษามีความสะดวกสบายเทียบเท่า โรงแรมระดับ 4 ดาว จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ การทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น การคิดค้นหาวิธีการรักษาโรคซารส์ซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ปัจจุบันหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากทั่วโลก ได้แก่ WHO,USMLE etc.และรับรองโดยแพทยสภาไทย (TMC) และ มีโรงพยาบาลในเครือที่มากที่สุดถึง 15 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาการแพทย์ เช่น Beijing Tian Tan hospital ที่มีชื่อเสียงด้าน Neurosurgery (ศัลยกรรม) และเป็นศูนย์ศัลยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ฯลฯซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้จะเป็นที่ฝึกงานและที่เรียนของนักเรียนแพทย์ ทำให้มีโอกาสได้ฝึกงานในโรงพยาบาลชั้นนำของจีน ด้านคณาจารย์ทางการแพทย์ บางส่วนนั้นเป็นอาจารย์มาจากทีมสอน Peking university ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับ 1 ในประเทศจีน หรือเป็นคณาจารย์ที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งมาศึกษาและทำงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน หรือมีการทำวิจัยร่วมกันอีกด้วย

  • เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำในประเทศจีน ถูกจัดในระดับ A+

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญในการวิจัยทางการแพทย์ของรัฐบาลจีน

  • เป็นศูนย์กลางของการสอบ USMLE ในประเทศจีน

  • มีโรงพยาบาลในเครือ 15 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาล1 แห่ง ติด 1 ใน 10 โรงพยาบาลระดับโลก, โรงพยาบาล 3 แห่ง ติด 3 ใน 10 โรงพยาบาลในเอเชีย , โรงพยาบาล 5 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศจีน

  • มีนักศึกษากว่า 33 ประเทศทั่วโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อินเตอร์แห่งเดียวในเมืองหลวงปักกิ่ง ประเทศจีน

  • มีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์อยู่ระดับแนวหน้าของประเทศจีน จบจาก Harvard University และ Johns Hopkins University

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรแพทย์

เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับปริญญาเป็นปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน

6 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

กรกฏาคม ของทุกปี

ค่าเรียน

1. ค่าเรียน RMB 38,000 ต่อปี

2. ค่าสมัคร 5,000 บาท (ไม่มี refund)

3. ค่าดำเนินการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย – รวม 65,000 บาท

(โดยจะชำระเพียงครั้งเดียวให้กับทางศูนย์ฯ)ซึ่งจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

    a. ค่าดำเนินการประสานงานติดต่อมหาลัย

    b. ค่าขอรับใบสมัคร JW202 จากกระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อขอรับทำวีซ่า

    c. ค่าบริการนำคณะนักเรียนไปส่งที่มหาวิทยาลัย และช่วยติดต่อเรื่องห้องพัก

    d. ค่าเรียนภาษาจีน 30 ชม. (สถานที่เรียนจัดที่ศูนย์ฯ โดยอาจารย์คนจีน)

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย – รวมประมาณ 18,650 RMB มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่น

   a. Management Fee                   e. Health insurance for First year

   b. Registrations                        f. Lab Charges

   c. Medical Checkup                  g. Other miscellaneous charges

ค่าใช้จ่าย

¥  (RMB)

Baht

1. ค่าเรียน

38,000

190,000

2. ค่าสมัคร 

5,000

3. ค่าดำเนินการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย 

65,000

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย

18,650

93,250

รวมค่าใช้จ่าย

 

353,250

**คำนวณโดยประมาณ จากอัตรา 1 RMB = 5 บาท แต่การคำนวณจริงจะยึดจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. ค่าตรวจสุขภาพ เพื่อทำวีซ่า 2,000 บาท (ชำระกับโรงพยาบาลโดยตรง)

2. ค่าวีซ่านักเรียน1,500 บาท

3. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วนักเรียนระยะเวลา 1ปี) ประมาณ 25,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

ค่าที่พัก

ประเภทของห้องพัก

จำนวนคน

ค่าหอ

ขนาด

ห้องประเภท A

3 คน

7200 หยวน/คน/ปี

30 ตรม.

2 คน

11000 หยวน/คน/ปี

30 ตรม.

ห้องประเภท B

2 คน

9500 หยวน/คน/ปี

25 ตรม.

ห้องประเภท C

1 คน

16000 หยวน/คน/ปี

20 ตรม.

2 คน

8000 หยวน/คน/ปี

20 ตรม.

ห้องประเภท D

2 คน

15500 หยวน/คน/ปี

45 ตรม.

ห้องประเภท E

2 คน

14000 หยวน/คน/ปี

40 ตรม.

ห้องประเภท F

2 คน

16500 หยวน/คน/ปี

50 ตรม.

3 คน

11000 หยวน/คน/ปี

50 ตรม.

ห้องประเภท G

4 คน

10000 หยวน/คน/ปี

60 ตรม.

ห้องประเภท D, E, F, G จะมีห้องน้ำ 2 ห้องในตัว