fbpx

 

 

Dalian SJ Chinese Training School

Sj中国语学院
Dalian

รายละเอียด

ก่อตั้งเมื่อปี 2005ในเมืองต้าเหลียนเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน สําหรับนักศึกษาต่างชาติมาอย่างยาวนานมีนักศึกษาต่างชาติไม่ตํ่ากว่า 1000 คนที่เคยได้รั บการศึกษาจากสถาบัน SJ มี นักศึกษาหลากหลายชาติ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อเมริกัน อังกฤษ แมกซิโก ดัตช์ และอื่นๆ หลักสูตรภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติ

ใน 1 ปี ภาคการศึกษามีการแบ่งภาคการศึกษาออกเป็ น 2 เทอม คือในเดือนมีนาคมและกันยายน มีการแบ่งระดับการเรียน ภาษาจีนสําหรับนักศึกษาต่างชาติออกเป็น ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หลักสูตรภาษาจีนในช่วงเช้าเรียนในทักษะ วิชาการ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น 1-3 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม – 2 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียน

หมายเหตุ

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

1 ปี

15,000 หยวน

ค่าต่อวีซ่า 825 หยวน

1 เทอม

8,000 หยวน

ค่าต่อวีซ่า 425 หยวน

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

3 เดือน

5,800 หยวน

10 สัปดาห์

4,500 หยวน

2 เดือน

4,000 หยวน

1 เดือน

2,100 หยวน

ค่าสมัครภาษา 200 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 200¥ /เทอม
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่า resident permit 825¥ / 1 ปี 425/ 1 เทอม
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥

ค่าหอพัก

ประเภทที่พัก

ราคา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

ห้องเดี่ยว แบบอพาร์ทเม้นท์มีห้องครัวภายในห้องขนาด 35-50 ตารางเมตร

1900-2500 หยวน/เดือน

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์

ห้องคู่ มีห้องครัวภายในห้องขนาด 80-100 ตารางเมตร

1400-1600 หยวน/เดือน

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์

หมายเหตุ: ค่าห้องพักไม่ได้รวมค่าน้ำและค่าไฟ ค่าน้ำและค่าไฟชำระตามบิลที่มีการใช้งานจริง