Neusoft Institute of Information

东软信息学院
Dalian

รายละเอียด

ก่อตั้งเมื่อปี 2000 ในเมืองต้าเหลียน ตั้งอยู่ใจกลาง Dalian Software Park โดดเด่นทางด้าน ไอทีซอฟแวร์ ด้วยสภาพแวดล้อม ตึกอาคารที่สวยงาม จึงเหมาะแก่การเรียนเป็นอย่างยิ่งภายในมหาวิทยาลัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ ธนาคาร คลีนิก สถานีตำรวจ ร้านอาหาร สนามกีฬา หากจะเดินทางไปในเมือง ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมีรถประจำทางให้บริการ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เนื่องจากเป็นสถาบันที่เพิ่งเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้ไม่กี่ปี จึงทำให้ยังมีนักศึกษาต่างชาติไม่มากนัก ประมาณ 200 กว่าคน นักศึกษาที่นิยมเรียนมากที่สุดคือ รัสเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว: 1 ปี – 1 เทอม

2. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น: 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเรียน

หลักสูตรระยะยาว

1 ปี: 16,000 หยวน
1 เทอม: 8,500 หยวน

หลักสูตรระยะสั้น

1 เดือน: 2,950 หยวน
2 เดือน: 4,950 หยวน
3 เดือน: 6,500 หยวน

ค่าสมัคร 420 หยวน
ค่ากิจกรรม 330 หยวน/เทอม
ค่าหนังสือโดยประมาณ 200¥ /เทอม
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่า Resident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥

ค่าหอพัก

ประเภทที่พัก

ราคา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

ห้องเดี่ยว ไม่มีห้องครัวภายในห้อง

60

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์

ห้องคู่ ไม่มีห้องครัว

40

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์

สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

ห้องครัวสาธารณะ, เครื่องซักผ้า,น้ำดื่ม,ตู้เย็น