fbpx

 

 

 

Neusoft Institute of Information

东软信息学院
Dalian

รายละเอียด

ก่อตั้งเมื่อปี 2000 ในเมืองต้าเหลียน ตั้งอยู่ใจกลาง Dalian Software Park โดดเด่นทางด้าน ไอทีซอฟแวร์ ด้วยสภาพแวดล้อม ตึกอาคารที่สวยงาม จึงเหมาะแก่การเรียนเป็นอย่างยิ่งภายในมหาวิทยาลัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ ธนาคาร คลีนิก สถานีตำรวจ ร้านอาหาร สนามกีฬา หากจะเดินทางไปในเมือง ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมีรถประจำทางให้บริการ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เนื่องจากเป็นสถาบันที่เพิ่งเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้ไม่กี่ปี จึงทำให้ยังมีนักศึกษาต่างชาติไม่มากนัก ประมาณ 200 กว่าคน นักศึกษาที่นิยมเรียนมากที่สุดคือ รัสเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว: 1 ปี – 1 เทอม

2. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น: 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเรียน

หลักสูตรระยะยาว

1 ปี: 16,000 หยวน
1 เทอม: 8,500 หยวน

หลักสูตรระยะสั้น

1 เดือน: 2,950 หยวน
2 เดือน: 4,950 หยวน
3 เดือน: 6,500 หยวน

ค่าสมัคร 420 หยวน
ค่ากิจกรรม 330 หยวน/เทอม
ค่าหนังสือโดยประมาณ 200¥ /เทอม
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่า Resident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥

ค่าหอพัก

ประเภทที่พัก

ราคา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

ห้องเดี่ยว ไม่มีห้องครัวภายในห้อง

60

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์

ห้องคู่ ไม่มีห้องครัว

40

เตียงนอน, ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า, โทรศัพท์,โทรทัศน์

สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

ห้องครัวสาธารณะ, เครื่องซักผ้า,น้ำดื่ม,ตู้เย็น