fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Image result for Shanghai University of Finance and Economics

Shanghai University of Finance and Economics

上海财经大学
Shanghai

รายละเอียด

Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) ก่อตั้งขึ้นใน 1917 ซึ่งเป็นอันดับต้นๆในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยมีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางการเงินในประเทศจีน SUFE ได้มีการพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองในช่วงหลายปี SUFE ให้ความสำคัญมากในการขยันหมั่นเพียรมีสติของทุกสิ่งที่เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมต่อสังคม ด้วย SUFE ในขณะนี้มากขึ้นการเปิดตัวเองสู่โลกภายนอกก็มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงจิตวิญญาณนี้รวมทั้งคุณภาพการเรียนการสอนที่โดดเด่น

  • มีชื่อเสียงด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางด้านการเงินในประเทศจีน
  • เป็นหนึ่งในเก้าที่ได้รับเลือกเป็นฐานการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการทดลอง
  • มีโปรแกรมหลังปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์

SUFE เป็นสหสาขาวิชาชีพโดยใช้องค์ประกอบของการเงินเศรษฐศาสตร์การจัดการกฎหมายและวิทยาศาสตร์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนโดยมุ่งเน้นไปที่วิชาเศรษฐศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในปี 1981 SUFE กลายเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัลทางการเงินที่เหมาะสมที่จะให้ระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเก้าโรงเรียนแรกที่ได้รับเลือกในฐานะที่เป็นฐานการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการทดลองและเป็นโรงเรียนแรกที่มีโปรแกรมหลังปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์

ในปี 1996 SUFE ร่วม “โครงการ 211,” โปรแกรมที่จะสร้าง 100 มหาวิทยาลัยที่สำคัญหลังจากการแข่งขันที่รุนแรงและในปีเดียวกันก็ยังกลายเป็นสมาชิกหนึ่งของโครงการระดับชาติอื่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น ในปี 2002 SUFE กลายเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่แผ่นดินใหญ่มีโปรแกรมปริญญาโทในฮ่องกง นอกจากนี้ทุกโปรแกรมของมหาวิทยาลัยยังคงสูงกว่ามาตรฐานโลกและมีการตื้นตันใจกับความทันสมัย​​สากลและข้อมูลที่ทันสมัย

คณะที่เป็นที่นิยม

เศรษฐศาสตร์และการเงิน

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจ (BBA, MBA), International Finance Master Program

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาโท 2 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ภาคภาษาจีน

ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ: 1 มีนาคม – 20 มิถุนายน คณะ BBA ยื่นก่อน 30 เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: 1 กันยายน – 20 ธันวาคม

ภาคภาษาอังกฤษ

ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: ปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน – กลางเดือนมกราคม
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ: ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม – กลางเดือนกรกฎาคม

หลักฐานการสมัคร

1.ใบรับรองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2.จดหมายแนะนำจากอาจารย์ เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ

3.รูปภาพ 1 รูป ขนาดเท่าหนังสือเดินทาง

4. เขียนประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ การศึกษา และการทำงาน ผลการวิจัย และ แผนการศึกษาเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

5.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

6.สำเนาผลการรับรองการสอบ HSK ระดับ 5

7.ใบประกาศนียบัตรหรือผลงานต่างๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

**ปริญญาโท ยื่นใบจบการศึกษา Diploma หรือสาขาที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ, ผลสอบ TOEFL(ข้อเขียน) 550คะแนนขึ้นไป และ (พื้นฐานคอมพิวเตอร์) 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTs 6.5 ขึ้นไป

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี

ภาคภาษาจีน : 20,000 ¥/ปี
BBA : 21,000 ¥/ปี

ปริญญาโท

ภาคภาษาอังกฤษ: 83,000¥/ปี
ภาคภาษาจีน:36,000¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

Dormitory

Type of room

 For short-term students (less than 90 days)

For long-term students  (more than 90 days)

หอพักนักเรียนต่างประเทศ หมายเลข 1

Single Room

90¥

60¥

Double Room

60¥

42¥ (South),40¥ (North)

double-room suite

90¥

60¥

หอพักนักเรียนต่างประเทศหมายเลข 8  

Standard Room

60¥

42¥ (South) , 40¥ (North)

Three-Person Room

40¥

30¥

หอพักนักเรียนต่างประเทศหมายเลข 7

Double-room suite

50¥

หมายเหตุ

มีค่ามัดจำ RMB 800 จะได้รับคืนเมื่อเช็คเอ้าท์
ค่าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เตอร์
มีค่าธรรมเนียมในการซักรีด RMB 3

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น (Short – Term Chinese Language Programs)

เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 – 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว ( Long – Term Chinese Language Programs)

หลักสูตรภาษาระยะยาว มีตั้งแต่ระยะเวลา 1 เทอมขึ้นไป
โดยใน 1 ปี จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารภายใน 20 มกราคม เริ่มเรียนเดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารภายใน 20 มิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรระยะสั้น

 

หลักสูตรระยะยาว

1 เทอม: 9000 หยวน/เทอม
1 ปี: 18,000¥/ปี

ค่าสมัคร 415 ¥
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว ไม่เกิน 600 หยวน
ค่า resident permit 400¥ /6 เดือน 800¥ /12 เดือน
ค่าประกันสุขภาพ 300 ¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัย 200-300 ¥

ที่พักและค่าใช้จ่าย

หอพัก

ประเภทหอพัก

ค่าห้อง (ระยะสั้น น้อยกว่า 90 วัน) ¥/ คน / วัน

ค่าห้อง (ระยะยาว มากกว่า 90 วัน) ¥/ คน / วัน

No.1 International Student Dormitory, Zhongshan Beiyi Road Campus

ห้องเดี่ยว

90

60

ห้องคู่

60

42

ห้องชุดคู่

90

60

No.8 International Student Dormitory, Zhongshan Beiyi Road Campus

ห้องคู่

60

42 ( ห้องทางฝั่งซ้าย)

40 (ห้องทางฝั่งขวา)

ห้องสามคน

40

30

No.7 International Student Dormitory,Guoding Road Campus

ห้องชุดคู่

50

หมายเหตุ

ค่ามัดจำหอพัก 800 หยวน ชำระเมื่อลงทะเบียนรับห้อง จะได้คืนเมื่อนักศึกษาคืนห้อง
ค่าน้ำและค่าไฟไม่รวมกับค่าห้องพัก มีค่ามัดจำบัตรน้ำไฟ 100 หยวน สำหรับ หอ No.8 และ No.7 หอ No.1 ค่าไฟจะชำระเป็นรายเดือน
ค่าซักผ้า 3 หยวนต่อครั้ง ค่ามัดจำค่าบัตรซักผ้า 15 หยวน