fbpx

สัมภาษณ์น้องๆจากคณะแพทยศาสตร์ MBBS Fudan University

สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาแพทย์อินเตอร์ Fudan University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ถึงมุมมองก่อนและหลังไปเรียนต่อ/ การเรียนการสอนคณะแพทย์ /อาจารย์ผู้สอน/ ความเป็นอยู่ /การปรับตัว/คำแนะนำให้กับรุ่นน้อง