fbpx

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เรียนต่อเมืองจีน

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เรียนต่อเมืองจีน สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นทาง ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เอ็น ที เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน...

กลเม็ดเรียนการเรียนภาษาจีนให้ได้ผล

กลเม็ดเรียนการเรียนภาษาจีนให้ได้ผล ว่ากันตามทักษะ การสื่อสารทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นสิ่งที่ควรจะฝึกฝนควบคู่กันไป ถึงจะอ่านออก เขียนได้ ฟังรู้เรื่องและตอบเป็น หลายคนที่เรียน(รวมทั้งผู้เขียน) ยังอาจพบปัญหาหนึ่ง คือ ฟัง-พูด-อ่าน ได้คล่อง...

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนระยะยาว

ใบสมัครออนไลน์เข้าร่วมโครงการภาษาจีนระยะยาว ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ด้านล่างให้ครบถ้วน 2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ NT Education เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม/และการชำระเงิน 3. ชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงิน รายละเอียดโครงการ -...

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการวินเทอร์แคมป์เซี่ยงไฮ้

ใบสมัครออนไลน์เข้าร่วมโครงการ Shanghai Winter Camp 2019 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ด้านล่างให้ครบถ้วน 2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ NT Education เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม/และการชำระเงิน 3....