fbpx

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนต่อมัธยมที่ประเทศจีน

ใบสมัครออนไลน์เข้าร่วม โครงการเรียนต่อมัธยมที่ประเทศจีน ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ด้านล่างให้ครบถ้วน 2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ NT Education เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม/และการชำระเงิน 3. ชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงิน...

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรปริญญา

ใบสมัครออนไลน์หลักสูตรปริญญา ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ด้านล่างให้ครบถ้วน 2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ NT Education เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม/และการชำระเงิน 3. ชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงิน รายละเอียดโครงการ - Step 1 of...

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว

ใบสมัครออนไลน์เข้าร่วม โครงการภาษาจีนระยะยาว ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ด้านล่างให้ครบถ้วน 2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ NT Education เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม/และการชำระเงิน 3. ชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงิน รายละเอียดโครงการ -...

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์แคมป์,วินเทอร์แคมป์

ใบสมัครออนไลน์เข้าร่วมโครงการ Summer Camp , Winter Camp  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ด้านล่างให้ครบถ้วน 2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ NT Education เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม/และการชำระเงิน 3. ชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงิน...