fbpx

สัมภาษณ์ พี่สุ่ย โครงการภาษาจีนระยะยาว เมืองปักกิ่ง

สัมภาษณ์พี่สุ่ย รับทุนและศึกษาภาษาจีนระยะยาว เมืองปักกิ่ง แนะนำตัวเอง ชื่ออะไร และตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะ?  สุกัญญา พิรุณไพศาล  ชื่อเล่น สุ่ย  ตอนนี้เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ กำลังจะขึ้นปีสามค่ะ  น้องเข้าร่วมโปรแกรมอะไรกับ NT ค่ะ ? ...