fbpx

Qingdao Technological University

Qingdao Technological University 青岛理工大学 Qingdao รายละเอียด 1. เป็นมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นธรรมชาติ สงบ ไม่วุ่นวายเหมือนสังคมเมืองเท่าปักกิ่งหรือเซี้ยงไฮ้2. เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นในด้านการสอนภาษาจีบให้กับนักเรียนต่างชาติ...